Brčko Vijesti

30 000 KM iz Brčkog u svrhu pomoći gradu Zagrebu, u akciji “Zajedno za Zagreb”

Vlada Brčko distrikta BiH na 98. izvanrednoj telefonskoj sjednici usvojila je Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Brčko distrikta BiH za 2020. godinu na osnovu koje se u proračunu Brčko distrikta BiH za 2020. godinu uvećava financiranje u ukupnom iznosu od 5 500 000 KM. Sredstva se raspoređuju na Odjel za gospodarski razvitak, sport i kulturu za subvenicije privatnim poduzećima i poduzetnicima u skladu sa Programom mjera za sanaciju šteta u gospodarskim subjektima Brčko distrikta BiH nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane korona virusom. Navedeno uvećanje financiranja odnosi se na financiranje iz sredstava neraspoređenog viška prihoda nad rashodima za 2019. godinu. Ukupan Proračun Brčko distrikta BiH za 2020. godinu će iznositi 261 739 993 KM.

Članovi Vlade usvojili su Odluku o odobravanju izdvajanja novčanih sredstava rezervi Proračuna Brčko distrikta BiH za 2020. godinu u svrhu pomoći radu Crvenog križa Brčko distrikta BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj sjednici usvojila je i Odluku o odobravanju izdvajanja novčanih sredstava u iznosu od 30 000 KM iz sredstava rezervi Proračuna Brčko distrikta BiH za 2020. godinu u svrhu pomoći Republici Hrvatskoj, gradu Zagrebu, u akciji “Zajedno za Zagreb”. Usvojene su i izmjene i dopune Poslovnika o načinu rada i rukovođenju stožerom za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH.

Facebook Komentari