Bara Tišina kod Šamca proglašena zaštićenim staništem
BiH

BARA TIŠINA KOD ŠAMCA PROGLAŠENA ZAŠTIĆENIM STANIŠTEM

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku kojom se močvarno-barski kompleks “Tišina” na području općine Šamac proglašava zaštićenim staništem četvrte kategorije.

Močvarno-barski kompleks “Tišina” čine močvare i bare Mala Tišina, Velika Tišina (po kojoj je cijeli kompleks nazvan), bara Odmut i povremeni vodotok Žandrak.

Ovaj kompleks predstavlja jednu od danas malobrojnih kontinentalnih prirodnih bara i močvara u plavnom području rijeke Save koja je značajan faktor hidrološke stabilnosti i zaštite od poplava ali i važno stanište za brojne vrste biljnog i životinjskog svijeta, od kojih se mnoge nalaze u dodacima EU Direktive o staništima i Direktive o pticama, priopćeno je iz Vlade Srpske nakon današnje sjednice.

Močvara Tišina stanište je brojnih važnih ribljih vrsta, te oko 150 vrsta ptica a jedno je i od najznačajnijih mjesta za hranu i odmor ptica na migraciji iz srednje i sjeverne Evrope.

Izvor: Nula.49

Facebook Komentari