Brčko Vijesti

Brčko: Donesena naredba za vozače u međunarodnom transportu

Zapovjednik Kriznog stožera i gradonačelnik distrikta Brčko Siniša Milić, na prijedlog Odjela za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, na telefonskoj sjednici Kriznog stožera donio je

N A R E D B U

Član 1

Vozač vozila u međunarodnom transportu koji je državljanin Bosne i Hercegovine  i koji po dolasku u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prijelazu, zaprimi rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja boravka u BiH, dužan je izolaciju u trajanju od 14 dana ili do odlaska na narednu vožnju provesti na adresi prebivališta ili drugoj adresi koju sam odredi prilikom izdavanja rješenja o izolaciji. Vozač kojem je određena mjera izolacije, prilikom odlaska na narednu vožnju, dužan je posjedovati Potvrdu o angažiranju vozača, sa navedenim datumom i vremenom početka angažiranja, kojom dokazuje poštovanje mjere izolacije. Potvrdu o angažiranju vozača izdaje ovlašćena osoba prijevoznika.

Član 2

 Vozač  vozila u međunarodnom transportu koji nije državljanin Bosna i Hercegovine dužan je da izolaciju provede u vozilu.

Član 3

Poslovni subjekt koji koristi usluge međunarodnog transporta u suradnji sa vozačem koji nije državljanin Bosne i Hercegovine, na lokaciji utovara ili istovara robe, osigurava boravak vozača tako da vozač minimalno napušta vozilo uz poštivanje svih preventivnih mjera dezinfekcije i o tome daje odgovarajuću izjavu ovjerenu od poslovnog subjekta.

Član 4

Za kontrolu ove naredbe zadužuje se Inspektorat  i Policija Brčko distrikta BiH.

Član 5

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“.

Potvrda o angaziranju vozaca

Potvrda_Nemetano kretanje_hr

Facebook Komentari