Brčko

Brčko: Vlada najavila efikasniji rad u ovoj godini

Glavni koordinator Vlade Brčko Distrita Sead Šadić, najavio je efikasniji rad najvišeg izvšnog organa vlasti u Distriktu u godini koja je pred nama.

Među prioritetima izdavajuju se primjena novog Zakona o budžetu, nove aktivnosti oko mosta na Savi, JP Luke Brčko, sprovođenje Memoranduma o saradnji sa Studen Holdingom, uspostavljanje Kancelarije za borbu i prevenciju protiv korupcije, formiranje Zavoda za izgradnju, preseljenje u nove prostore Odjeljenja za evropske integracije, Inspektorata Brčko distrikta i Policije.

Nakon rasprave sa svim zaposlenicima šefovi odjela predložili su Vladi Brčko Distrikta plan rada za 2019. godinu, koji je nakon razmatranja na sjednici poslat u dalju skupštinsku proceduru na usvajanje.

Glavni koordinator Vlade Brčko Distrita Sead Šadić naveo je da Vlada ove godine ima veoma ambiciozan i dinamičan plan kako bi savladali sve zacrtane ciljeve, kako unutar Vlade, tako i u saradnji sa drugim institucijama.

On je pojasnio da je Vlada i protekle godine u saradnji sa Direkcijom za finansije, pojačala napore na prikupljanju prihoda, a samim tim i bolju raspodjelu rashoda i dodao da Vlada već sada preduzima aktivnosti na usvajanju budžeta koji nažalost, nije usvojen tokom prošle godine.

Šadić je kazao da će se samom primjenom novog Zakona o budžetu dobiti najkvaliteniji mogući budžet za svakog građanina Bosne i Hercegovine.

Prije godinu dana zabranjen je saobraćaj Savskim mostom, koji je ujedno i državni granični prijelaz između BiH i Hrvatske, a u međuvremenu Vlada je uložila velike napore da se stvar pomakne sa mrtve tačke, tako da su za ovu godinu obezbijeđena i određena novčana sredstva koja su garancija za početak konkretne sanacije oštećenog Savskog mosta.

Šadić je za kao značajne za ovu godinu naveo i aktivnosti sanacije JP Luke Brčko, sprovođenje Memoranduma o saradnji sa Studen Holdingom, uspostavljanje Kancelarije za borbu i prevenciju protiv korupcije, formiranje Zavoda za izgradnju, preseljenje u nove prostore Odjeljenja za evropske integracije, Inspektorata Brčko distrikta i Policije Brčko distrikta.

Facebook Komentari