Brčko Vijesti

Distrikt: Bez novozaraženih, pod zdravstvenim nadzorom 1278 osoba

Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je kako slijedi.

Opis/datum 31.03. 01.04. 02.04. 03.04. 04.04. (u 12 sati)
I  Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) 1098 1182 1213 1233 1282
II   Broj lica koja su izašla iz zdravst. nadzora  (istekao nadzorni period) 0 0 0 0 4
III   Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) 1098 1182 1213 1233 1278

Napomena:
Shodno naredbi broj: 02-000049/20 od 01.04.2020. godine za 4 lica su izdata rješenja o prekidu izolacije i isti su napustili BiH.

Ukupan broj lica testiranih lica je kako slijedi.

Opis/datum 04.04 (u 12 sati)
I   Broj lica od kojih je uzet uzorak 109
II   Dobijeni rezultati, a od toga 98
       a) Pozitivni 14
       b)Negativni 84
III   Čeka se na rezultate 11

Naređuje se svim građanima da se pridržavaju Rješenja o samoizolaciji bez obzira na rezultate testiranja.

Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona 0800 5 0606 Pododjelu za javno zdravstvo.

Facebook Komentari