Brčko Vijesti

BRČKO: DONESENA NAREDBA O OBJAVI IMENA OSOBA KOJE KRŠE SAMOIZOLACIJU

Zapovjednik Kriznog stožera Brčko distrikta BiH i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić, na telefonskoj sjednici Kriznog stožera donio je

N A R E D B U

Član 1

Nalaže se Inspektoratu Brčko distrikta BiH da javno objavi imena osoba za koja je od strane policijskih službenika utvrđeno da se ne pridržavaju rješenja o izolaciji, a sve u cilju suzbijanja mjera širenja korona virusa COVID-19.

Član 2

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

 

Facebook Komentari