Brčko Vijesti

Geljić najavio grantove za EU projekte

Nakon rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta BiH tijekom drugog nastavka 86. redovite sjednice Vlada je povukla materijal s dnevnoga reda sa zaključkom da se on dopuni u skladu s diskusijama članova Vlade. Izmjene i dopune spomenutog Zakona naći će se pred članovima Vlade na sljedećoj sjednici.

Članovi Vlade usvojili su Nacrt odluke o usvajanju kriterija i proceduri za dodjelu dotacijskih sredstava za sufinanciranje projekata Europske unije i drugih donatora u 2020. godini.

Predstojnik Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju Vlade Brčko distrikta BiH Miroslav Geljić kazao je da je ove godine izdvojeno 35.000,00 KM i da su sredstva osigurana u Proračunu Brčko distrikta BiH za 2020. godinu.

Najviši nominalni iznos dotacijskih sredstava za sufinanciranje projekta koji se može dodijeliti iznosi 15.000,00 KM i ne može biti ranije financiran iz proračuna Brčko distrikta BiH. Pravo sudjelovanja u raspodjeli sredstava imaju podnositelji zahtjeva koji su registrirani i imaju sjedište u Distriktu pod uvjetom da su već osigurali dio sredstava od Europske unije i drugih donatora. Ako podnositelji nisu opravdali potrošnju svih dodijeljenih sredstava iz proračuna Distrikta u posljednje tri godine, neće moći dobiti sredstva. Javni poziv će biti otvoren 15 dana od dana raspisivanja, kazao je Geljić.

Svrha dodjele dotacijskih sredstava za sufinanciranje projekata jeste da se doprinese unaprjeđenju pojedinih oblasti u Brčko distriktu BiH, a posebice:

  1. procesa europskih integracija i međunarodne suradnje
  2. ekonomskog razvitka
  3. društvenog razvitka
  4. razvitka civilnog društva
  5. borbe protiv korupcije
  6. jačanja kapaciteta institucija Distrikta
  7. odgovora na katastrofe i izvanredne situacije.

Na današnjoj sjednici usvojen je Pravilnik o utvrđivanju sposobnosti čamca za unutarnju plovidbu na prijedlog Odjela za javne poslove. Ovim Pravilnikom regulira se način utvrđivanja sposobnosti čamca unutarnje plovidbe u pogledu njegove konstrukcije, plovnih svojstava, pogonskih i drugih uređaja, način vršenja svakog pojedinačnog pregleda, obrazac i način vođenja zapisnika o pregledu i obrazac i način izdavanja uvjerenja o sposobnosti čamca za plovidbu.

Vlada Brčko distrikta BiH dala je suglasnost i na potpisivanje Ugovora o partnerstvu za realizaciju Programa potpore poduzetništva kroz YEP Inkubator poslovnih ideja 2020 na području Brčko distrikta BiH. Naime Odjelu za gospodarski razvitak, šport i kulturu dostavljen je Aneks Programa potpore poduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja 2020 na području Brčko distrikta BiH te Ugovor o partnerstvu između Vlade Brčko distrikta BiH, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i Investicijske fondacije Impakt za realizaciju spomenutog Programa. Nakon izvršene analize usvojen je zaključak.

Članovi Vlade dali su suglasnost na Smjernice za zaštitu sezonskih radnika u Europskoj uniji u kontekstu pandemije COVID-19, koje je predložio Odjel za gospodarski razvitak, šport i kulturu na temelju dopisa Ministarstva civilnih poslova BiH. Ove Smjernice državama članicama, inspekcijama rada i socijalnim partnerima, kojima se jamče prava, štiti zdravlje i sigurnost sezonskih radnika, omogućavaju da budu upoznati sa svojim pravima.

Vlada je na nastavku 86. redovite sjednice primila se k znanju Informaciju o realizaciji mjera za sanaciju šteta u gospodarskim subjektima Brčko distrikta BiH nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane koronavirusom za mjesece ožujak i travanj 2020. godine. Informacija će biti proslijeđena u skupštinsku proceduru.

Facebook Komentari