INSPEKCIJSKI NADZOR U ODJELIMA VLADE- KAZNE I DO 20 TISUĆA KM
Brčko

INSPEKCIJSKI NADZOR U ODJELIMA VLADE- KAZNE I DO 20 TISUĆA KM

Budući da je neblagovremeno rješavanje upravnih predmeta jedan od najvećih problema sa kojima se građani suočavaju prilikom ostvarivanja svojih prava pred organima uprave, upravna inspekcija će narednih dana, u suradnji sa gradonačelnikom, pokrenuti nadzor nad radom svih odjela i institucija distrikta Brčko, najavio je gradonačelnik Siniša Milić.

On je naglasio da će se pod lupom inspekcije posebno naći predmeti za koje je istekao zakonski rok za donošenje rješenja.

„Po zakonu o upravnom postupku rok za izdavanje rješenja u jednostavnijim predmetima je 15, a u složenijim 30 dana. Niko ne smije vršiti pritisak na nadležne kako da riješe predmet, ali rješenje mora biti doneseno, bilo pozitivno ili negativno“, rekao je Milić.

On je naglasio da ni jednan odjel do kraja godine neće biti pošteđen nadzora, ali će se raditi po prioritetima, u zavisnosti od važnosti oblasti o kojoj je riječ.

„Podsjećam da je Zakon predvidio i prekršajne odredbe u slučaju prekoračenja ovih rokova i to u vidu novčane kazne koja za instituciju s javnim ovlastima ili odjel može iznositi i do 25.000 KM ali i za odgovorna lica i to do 10.000 KM“, rekao je Milić.

Izvor: eBrcko.net

Facebook Komentari

Oznake