Brčko Vijesti

Distrikt: Izvršena blokada zaseoka Peškiri selo Gornji Zovik

              Na osnovu zakonskih ovlašćenja u dijelu koji se odnosi na zaštitu i spašavanje ljudi  i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te zbog pojave i širenja epidemije zarazne bolesti COVID-19 (koronavirus), zapovjednik Stožera za zaštitu i spasavanje i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić je na prijedlog šefa Policije Brčko distrikta BiH Gorana Pisića i Pododjela za javno zdravstvo, donio Naredbu o blokadi i izolaciji gornjeg dijela zaseoka Peškiri, selo Gornji Zovik, Brčko distrikt BiH.

Ovom Naredbom se Policiji Brčko distrikta BiH nalaže da poduzme  sve  potrebne radnje da se izvrši blokada i izolacija gornjeg dijela zaseoka Peškiri, zbog potvrđene sumnje da je sa mještanima ovog dijela zaseoka bila u kontaktu osoba zaražena korona virusom (COVID-19), a  s ciljem sprečavanja širenja, odnosno prenošenja korona virusa na ostali dio mještana zaseoka Peškiri i sela Gornji Zovik, te susjednog sela Velino selo u Općini Čelić.

Policija Brčko distrikta BiH u skladu sa Naredbom i svojim ovlastima, te u suradnji sa Odjelom za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH, Crvenim križom Brčko distrikta BiH, je dana 01.04.2020. godine u večernjim satima izvršila blokadu navedenog lokaliteta kojom prilikom je ostvarena visoka razina suradnje sa predsjednikom Mjesne zajednice i mještanima blokiranog područja, te poduzima sve neophodne radnje.

Policija Brčko distrikta BiH se zahvaljuje lokalnom stanovništvu na iskazanoj suradnji prilikom provođenja mjera blokade, te će zajedno sa svim nadležnim odjelima Vlade i Crvenim križom Brčko ditrikta BiH, osigurati da se život stanovnika u blokadi odvija u skladu sa njihovim potrebama.

 

 

Facebook Komentari