Brčko Vijesti

Jednokratna novčana pomoć za umirovljenike počinje sljedećega tjedna

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjem, prvom nastavku 78. redovite sjednice usvojila je Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za Program utroška sredstava jednokratne novčane pomoći za umirovljenike s prebivalištem u Brčkom za 2020. godinu i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava: Jednokratna novčana pomoć za umirovljenike s prebivalištem u Brčkom za 2020. godinu.

Predstojnik Odjela za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH Akif Pezerović kazao je da је ovа odlukа usvojena ranije u odnosu na prošlu godinu zbog trenutačne situacije u svezi s koronavirusom, a sve s ciljem kako bi se izašlo u susret i ovoj ugroženoj populaciji. Isplata jednokratne pomoći za umirovljenike počet će sredinom sljedećega tjedna.

„Da bi se ostvarili svi uvjeti za novčanu pomoć, umirovljenik mora imati mjesto prebivališta u Distriktu najkasnije do 1. 9. 2018. godine, biti korisnik mirovine iz jednog od fondova MIO Federacije BiH i Republike Srpske, država okruženja i država Europske unije, umirovljenik jednog od fondova mora biti evidentiran u osnovnoj bazi evidencije umirovljenika iz 2010. godine i nadograđenoj bazi u 2019. godini te nad njim mora biti izvršena provjera statusa života u 2020. godini“, kazao je Pezerović dodajući da će novčanu pomoć imati i umirovljenici koji su u razdoblju od 3. svibnja do 31. srpnja 2020. godine evidentirani kao „novi“ umirovljenici u Pododjelu za socijalnu skrb uz prilaganje neovjerenih dokumenata kao što su preslika rješenja o umirovljenju, preslika čeka od mirovine i preslika tekućeg računa banke ili potvrde ili ispisa računa iz banke.

„Pravo na novčanu pomoć imat će oko 10.800 umirovljenika“, kazao je Pezerović.

On je naglasio da će novčana pomoć za umirovljenike biti na prošlogodišnjoj razini dok će visina pomoći za novoevidentirane umirovljenike s mirovinom do 371,77 KM iznositi 150 KM.

„Ako umirovljenik prima mirovinu od 371,78 KM do 465,87 KM, novčana pomoć će iznositi 100 KM, a ako je visina mirovine od 465,88 KM do 915,00 KM, isplata jednokratne novčane pomoći će se izvršiti u iznosu od 50,00 KM. Vlada je u ovu svrhu izdvojila 1.370.000 KM, a ona skupina umirovljenika koja nema pravo na ovu naknadu bit će javno objavljena, a to su osobe koje imaju mirovinu preko 915,00 KM“, kazao je Pezerović.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije I. (prvog) ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH, Prijedlog odluke o određivanju kontakt-osobe za prihvat međunarodne pomoći u BiH uime Brčko distrikta BiH i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo za izradu godišnjih planova gospodarenja šumama u vlasništvu Brčko distrikta BiH i šumama u privatnom vlasništvu na području Brčko distrikta BiH za 2020. godinu.

Vlada je primila k znanju i Informaciju u svezi s problemom izrade šumskogospodarske osnove i gospodarenja šumama Distrikta i privatnim šumama.

 

Facebook Komentari