http://nula49.com/
Brčko

KADRIĆ: ENTITETSKE KOMORE NE MOGU BLOKIRATI RAD INSTITUCIJA DISTRIKTA

Na konferenciji za novinare koju je jučer sazvao predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Esed Kadrić, najavio je da će u svojstvu predsjednika ove institucije pokrenuti postupak ocjene ustavnosti Zakona o odvjetničkoj djelatnosti u Brčko distriktu BiH.

U skladu sa zakonskim ovlaštenjima pokrenut ću ocjenu ustavnosti ovog zakona. Ne mogu entitetske odvjetničke komore blokirati rad institucija Brčko distrikta a posebno ćemo analizirati po čemu su to u Brčko distriktu radili odvjetnici od 2006. godine do danas, rekao je predsjednik Kadrić.

Istakao je da su donošenjem Naloga supervizora svi zakoni Federacije BiH i Republike Srpske i svih institucija koje su sastavni dio bilo kojeg entiteta prestali da imaju pravno dejstvo na području Brčko distrikta

Sada imamo primjenu pravila entitetskih komora u Brčko distriktu i to je direktno miješanje u pravni sustav Distrikta i ja ga moram zaštiti, na to me kao predsjednika Skupštine obvezuje zakon. U ovom trenutku je na sceni kršenje Naloga supervizora za Brčko i vrlo je upitno na koji način od 2006. godine, nakon njegovog donošenja, odvjetnici rade u Brčkom, istakao je Kadrić. Pojasnio je da se entitetski propisi ne mogu primjenjivati u Brčko distriktu i samim tim ni odluke entitetskih komora koje su osnovane u skladu sa entitetskim zakonima, te da odvjetničke komore entiteta nemaju pravno dejstvo u Brčko distriktu. Poručio je da se ovim moraju voditi sve pravosudne institucije u Brčko distriktu i svi koji su zaduženi za štićenje pravnog poretka u Distriktu.

Predsjednik Skupštine Esed Kadrić rekao je da je ovih dana Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH uputio pismo kojim ih je podsjetio na obaveze koje proizlaze iz pravnih akata Distrikta, a kojima je propisano da Pravosudna komisija ima pravo da, između ostalog, predlaže i zakone iz oblasti odvjetničke djelatnosti.

Pravosudna komisija nikada nije predložila zakon o odvjetničkoj djelatnosti i ja sam im kao predsjednik Skupštine ukazao na tu obavezu, rekao je Kadrić, ističući da je to u skladu sa svojim nadležnostima uradio kao predsjednik Skupštine koji je odgovoran za komunikaciju parlamenta sa drugim institucijama.

Na kraju je pozvao odvjetnike da se vrate svom poslu jer bi, kako je istako, to bila najmanja šteta.

Izvor: nula49

Facebook Komentari

Oznake