Brčko Vijesti

Korona virus u Distriktu: Presjek stanja s današnjim danom

Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj osoba koje se nalaze pod zdravstvenim nadzorom je kako slijedi.

Opis/datum 25.03. 26.03. 27.03. 28.03. 29.03 (u 12 sati)
I  Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) 976 988 1015 1037 1094
II   Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora  (istekao nadzorni period) 0 22 0 16 52
III   Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) 976 966 1015 1021 1042

Ukupan broj testiranih osoba je kako slijedi.

Opis/datum 29.03 (u 12 sati)
I   Broj lica od kojih je uzet uzorak 42
II   Dobijeni rezultati, a od toga 27
       a) Pozitivni 3
       b)Negativni 24
III   Čeka se na rezultate 15

Naređuje se svim građanima da se pridržavaju Rješenja o samoizolaciji bez obzira na rezultate testiranja.

Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona 0800 5 0606 Pododjelu za javno zdravstvo.

IZVJEŠTAJ INSPEKTORATA SA GRANIČNOG PRIJELAZA U POSLJEDNJA 24 SATA:

Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta  je na graničnom prijelazu Brčko – Gunja u  poslednja 24 sata ukupno donijela 81 rješenja o izolaciji za građane:

  1. Brčko distrikta za 15 osoba
  2. Republike Srpske za 22  osobe
  3. Federacije BiH za 44  osobe.

Facebook Komentari