BiH Vijesti

Ministarstvo civilnih poslova BiH: Potpora medicinskim sestrama/tehničarima i primaljama povodom Svjetskog dana zdravlja

Svjetska zdravstvena skupština je, 1948. godine, ustanovila 7. travnja kao Svjetski dan zdravlja. Ovaj nadnevak se obilježava od 1950. godine, s ciljem podizanja svijesti o specifičnim zdravstvenim temama koje su od prioritetnog značaja za Svjetsku zdravstvenu organizaciju (SZO).

U fokusu obilježavanja Svjetskog dana zdravlja ove godine su medicinske sestre/tehničari i primalje s ciljem podsjećanja na njihovu ključnu ulogu u očuvanju zdravlja u zajednici i globalno.

Medicinske sestre/tehničari i primalje su osobe koje su posvetile svoje živote brizi o majkama i djeci; pružanju usluga imunizacije s ciljem spašavanja života i davanja savjeta o zdravlju; njezi starijih osoba i svakodnevnom zadovoljavanju osnovnih potreba u svezi s zdravljem.

Medicinske sestre/tehničari i primalje se danas nalaze u prvom planu odgovora na COVID-19 osiguravajući oboljelima, s puno poštivanja, visoko kvalitetno liječenje i njegu, vodeći dijalog u zajednici radi suočavanja sa strahovima i pitanjima i, u nekim slučajevima, prikupljanje podataka za kliničke studije. Jednostavno rečeno, bez njih ne bi bilo nikakvog odgovora.

U okviru aktivnosti u svezi s obilježavanjem Svjetskog dana zdravlja, a sukladno proglašenju 2020. godine Međunarodnom godinom medicinskih sestara/tehničara i primalja, SZO će istaknuti sadašnji status sestrinstva širom svijeta. Preporuke koje će SZO i njeni partneri napraviti u svrhu jačanja profesija medicinskih sestara/tehničara i primalja imat će veliki značaj za postizanje nacionalnih i globalnih ciljeva u svezi s univerzalnom zdravstvenom pokrivenošću, zdravljem majke i djeteta, zaraznih i nezaraznih bolesti uključujući i mentalno zdravlje, pripravnost i odgovor na žurne situacije, sigurnost pacijenata i pružanje integrirane njege sa fokusom na pacijenta.

U okviru navedene kampanje, SZO poziva širu javnost, donositeljima odluka i ostale zdravstvene djelatnike da iskažu zahvalnost medicinskim sestrama/tehničarima i primaljama za njihov rad s ciljem očuvanja našeg zdravlje. SZO zahtijeva veću potporu za medicinske sestre/tehničare i primalje i veća ulaganja u njihovu edukaciju i zapošljavanje kako bi univerzalna zdravstvena zaštita postala stvarnost svuda. Također, SZO apeluje na poduzimanje aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja prikupljanja podataka  o ljudskim resursima u sestrinstvu i primaljstvu kako bi se ovi resursi bolje koristili i raspoređivali tamo gdje su najpotrebniji, i traži uključivanje medicinskih sestara/tehničara i primalja u donošenje odluka.

SZO će ove godine objaviti prvo Izvješće o stanju u području sestrinstva u kojem će biti predstavljena globalna slika o statusu ove medicinske profesije. Slično izvješće o primaljama bit će objavljeno 2021. godine.

Devet milijuna medicinskih sestra/tehničara i primalja je potrebno u svijetu da bi se postigla univerzalna zdravstvena pokrivenost do 2030. godine.

Uz potporu Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) u  Bosni i Hercegovini u tijeku je realizacija druge faze višegodišnjeg Projekta jačanja sestrinstva u BiH fokusiranog na jačanje ove zdravstvene profesije s krajnjim ciljem da omogući da medicinske sestre/tehničari pružaju kvalitetne usluge, dostupne svima, a posebice ranjivim i socijalno isključenim skupinama stanovništva.

Svjetska zdravstvena skupština je proglasila 2020. godinu „Međunarodnom godinom medicinskih sestara/tehničara i primalja“, u čast 200. godišnjice rođenja Florence Nightingale koja je utemeljila moderno sestrinstvo. Cilj kampanje je da obilježi rad medicinskih sestara/tehničara i primalja, ističući zahtjevne uvjete njihovog rada i zagovarajući povećanje ulaganja u ljudske resurse u području sestrinstva i primaljstva. Kampanju vodi SZO zajedno sa partnerima – Međunarodmom konfederacijom primalja (ICM), Međunarodnim vijećem medicinskih sestara (ICN), zajedničkom kampanjom SZO i ICN „Nursing Now“ i Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA).

Facebook Komentari