BiH Vijesti

Ministrica Ankica Gudeljević u Bruxellesu na konferenciji o jačanju uloge socijalnih partnera u svijetu rada

Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević je 5.- 6. ožujka, 2020. godine u Bruxelles-u sudjelovala u radu međunarodne konferencije „Unapređenje uloge i kapaciteta socijalnih partnera i socijalnog dijaloga u novom svijetu rada“.

Konferenciju je organizirao Međunarodni ured za rad u suradnji sa Europskom komisijom, a sudjelovali su predstavnici vlada, poslodavaca, eksperti iz 34 države od kojih je 27 članica Europske unije, države kandidati i države potencijalni kandidati za EU. Debata o strategijama za jačanje socijalnog dijaloga u novom svijetu rada je na visokoj razini ministarstava rada i zapošljavanja tijekom koje je ministrica Gudeljević imala izlaganje o strategijama koje se odnose na socijalni dijalog u BiH.

Tom prigodom naglasila je da će Ministarstvo civilnih poslova BiH u narednom četverogodišnjem razdoblju nastojati na svaki demokratski način uspostaviti dijalog između predstavnika radnika i poslodavaca.

„Put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju podrazumijeva trajnu aktivnost prihvaćanja i ugrađivanja u pravni sustav svih onih standarda u području rada koji će dodatno doprinijeti razvoju socijalnog dijaloga. Ratificiranjem „Konvencije o tripartitnim konsultacijama“ Bosna i Hercegovina se još 2005. godine obvezala da regulira procedure kojima se omogućava konzultiranje o pitanjima koja se odnose na aktivnosti Međunarodne organizacije rada. Ništa manje i na promoviranje implementacije međunarodnih standarda rada između predstavnika vlade, poslodavaca i radnika. Ovo je veoma važno za BiH jer se na taj način približava standardima EU“, istaknula je ministrica Gudeljević sudjelujući u raspravi tijekom Konferencije.

Podsjetila je da je u suradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, dogovoreno i planirano zaključivanje „Sporazuma o Ekonomsko-socijalnom vijeću Bosne i Hercegovine“ sa najbrojnijim i najutjecajnijim asocijacijama poslodavaca i sindikatima radnika BiH. Sporazum do danas nije prihvaćen jer nije postignut dogovor u vezi nadležnosti koje bi imalo Ekonomsko-socijalno vijeće Bosne i Hercegovine, kao i zbog nemogućnosti utvrđivanja reprezentativnih socijalnih partnera.

“Uvjerena sam da ćemo u razdoblju pred nama, a nakon što je prije dva mjeseca imenovano novo Vijeće ministara u BiH, ovaj problem uspješno riješiti i naći način da Sporazum bude implementiran u punom kapacitetu“, zaključila je ministrica Ankica Gudeljević.

Na marginama konferencije ministrica Gudeljević je razgovarala sa ministrom rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, gospodinom Josipom Aladrovićem o produbljivanju suradnje dva ministarstva. Ujedno su razmijenili iskustva koja se odnose na poboljšanje socijalnog dijaloga u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

 

(mcp.gov.ba)

Facebook Komentari