Objavljen Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo“ (EMBRACE)
Brčko Natječaji

Objavljen Javni poziv za „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo“ (EMBRACE)

Projekt „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo“ (EMBRACE) financira Vlada Kraljevine Norveške u iznosu od 500.000 EUR, a provodi ga Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Cilj Javnog poziva je jačanje kapaciteta OCD-ova radi unaprjeđenja kvalitete usluga koje se pružaju građanima u lokalnim zajednicama.

EMBRACE projekt podržat će OCD-ove iz čitave Bosne i Hercegovine koji će realizirati projekte u najmanje 10 lokalnih zajednica. Javni poziv otvoren je u razdoblju od 13. siječnja do 7. veljače 2020. godine. Pozivaju se svi OCD-ovi (udruge ili fondacije) registrirani u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini da dostave prijedloge projekata u skladu sa sljedećim tematskim oblastima:

  • mladi, omladinski aktivizam i volonterstvo
  • socijalna inkluzija i socijalne usluge za ranjive kategorije
  • građansko sudjelovanje i volonterstvo u zajednici
  • ravnopravnost spolova
  • zaštita okoline
  • ljudska prava.

Ovim Pozivom predviđena je dodjela sredstava u dva lota:

  • Lot 1 – od 5.000,00 do 20.000,00 BAM
  • Lot 2 – od 20.000,00 do 60.000,00 BAM.

Trajanje predloženih projekata je minimalno 5, a maksimalno 7 mjeseci. Odobreni projekti moraju biti realizirani u razdoblju od ožujka do rujna 2020. godine.

Ispunjenu prijavu (s kompletnom traženom dokumentacijom) potrebno je dostaviti u tri tiskana primjerka i u jednoj elektroničkoj preslici (CD ili USB) u zatvorenoj kuverti preporučenom poštom ili osobno tijekom radnih dana (od ponedjeljka do petka) u razdoblju od 8.00 do 17.00 sati na adresu: UNDP BiH, Zmaja od Bosne b. b., 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, s naznakom „Za EMBRACE projekt“. Vanjska strana kuverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja prijave, puni naziv projekta i naznaku „Ne otvarati prije službenog otvaranja“.

Rok za predaju prijave je 7. veljače 2020. godine do 17.00 sati. Prijave dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na nadnevak slanja prije službenog isteka roka.

Sve potrebne informacije i elektronička verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije kao i uvjeti Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga OCD-ova mogu se pronaći u Smjernicama za prijavljivače na elektroničkoj adresi: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=62523.

Facebook Komentari