ODGOĐENO USVAJANJE ZAKONA O RADU
Brčko

ODGOĐENO USVAJANJE ZAKONA O RADU

Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH su u srijedu 4. prosinca 2019. godine u nastavku 56. redovite sjednice Skupštine po hitnom postupku usvojili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti Brčko distrikta BiH.

Usvojenim izmjenama i dopunama omogućava se da se uz retroaktivno djelovanje člana 23 ovog zakona do 31. prosinca 2019. godine završi revizija predmeta korisnika prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i donesu rješenja za period utvrđenog prava od 1. prosinca 2018. godine. Po hitnom postupku su usvojeni i Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Vladi i Nacrt zakona o dopunama Zakona o hartijama od vrijednosti.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju, projektiranju i razvoju Brčko distrikta BiH u prvom čitanju. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Brčko distrikta u prvom čitanju nije dobio potrebnu većinu, a podršku zastupnika nije dobio ni Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona Brčko distrikta BiH. Za izmjene ovog zakona glasalo je dvanaest (12) dok je petnaest (15) poslanika bilo suzdržano.

Ivo Filipović, dopredsjednik Skupštine ocijenio je korektnim i kvalitetnim predlog Kluba poslanika SDS-a za izmjene i dopunu Kaznenog zakona koje se odnose na pooštravanje sankcioniranja davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem i rekao da je većina zastupnika prilikom glasanja bila suzdržana jer se zalažu za cjelovita rješenja i njihovu usklađenost sa rješenjima na nivou BiH. Istakao je da je i Pravosudna komisija sugerirala da se pričekaju izmjene i dopune Kaznenog zakona BiH na kojim radi radna grupa koju je imenovalo Ministarstvo pravde BiH i u koju su uključeni i članovi iz Pravosudne komisije Brčko distrikta.

Skupština je odložila razmatranje Zakona o radu, u drugom čitanju usvojila Zakon o preuzimanju dioničkih društva, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta kao i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zabrani pušenja i drugih oblika upotrebe duvana i duvanskih proizvoda na javnim mjestima.

Doneseno je više odluka među kojima i desetak odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH.

Zastupnici su usvojili izvještaj o radu Pravobranteljsva Brčko distrikta za prvih šest mjeseci ove godine i Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem JP „Putevi Brčko“. Data je suglasnost na Odluku o rebalansu Finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja, kao i suglasnost na odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima u JP „Putevi Brčko“, JP „Luka Brčko“ i JZU „Zdravstveni centar“ Brčko. Suglasnost je dobio i Pravilnik o radu JP “Radio Brčko“.

Razmatrani su i izvještaji o reviziji finansijskih izvještaja i poslovanja više odjelai institucija Brčko distrikta za prošlu godinu: Fonda zdravstvenog osiguranja, JZU “Zdravstveni centar“ Brčko, Odjela za zdravstvo i ostale usluge i Odjela za stručne i administrativne poslove.

Izvor: nula49

Facebook Komentari