Brčko

Odobrene izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj 74. redovitoj sjednici odobrila je Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH.

Predstojnik Odjela za obrazovanje Senad Osmanović kazao je da se današnjim usvajanjem izmjene i dopune ovaj Zakon želi uskladiti s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH.

Radi se o usklađivanju našeg Zakona o visokom obrazovanju s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, gdje pravnu akreditaciju daje Agencija za akreditaciju BiH. Naravno, tu je i pokušaj rješavanja problema Ekonomskog fakulteta, koji djeluje na području Brčko distrikta BiH i koji još nije pod ingerencijom Zakona o visokom obrazovanju Distrikta, a trebao bi biti, kazao je Osmanović.

On je kazao da se na današnjoj sjednici razmatrala i informacija o dodjeli novčane nagrade najboljim studentima generacija i da će se novčana nagrada dodijeliti i drugom studentu generacije u iznosu od 5.000 KM kroz raspisivanje novog javnog poziva.

Svake godine Odjel za obrazovanje raspisuje javni poziv za dodjelu novčane nagrade najboljim studentima generacije i u proračunu je predviđeno 5.000 KM. Na ovaj poziv u zakonski predviđenom roku s ispunjenim uvjetima prijavio se jedan student, a kasnije se ispostavilo da s područja Distrikta postoji još jedan student koji je također student generacije, ali koji je zakasnio da se prijavi u zakonskom roku. Međutim, danas smo našli rješenje da se novčano nagradi i taj student, gdje će se ponovno raspisati javni poziv, kazao je Osmanović.

Na današnjoj sjednici povučena je točka s dnevnog reda koja se odnosi na prijedlog odluke o izboru nove lokacije JU IV. osnovne škole Brčko.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je održala i 86. izvanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Zaključak o izmjeni Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Nacrt odluke o vrsti i visini naknade za rad Središnjeg popisnog povjerenstva.

Facebook Komentari