Brčko Vijesti

ODRŽAN DRUGI SASTANAK RADNE SKUPINE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA MLADE

Članom 18. Zakona o mladima Brčko distrikta BiH, usvojenog 2017. godine od strane Skupštine BD BiH, predviđena je izrada dokumenta s programskim pristupom djelovanja prema mladima. Strategiju za mlade izrađuje Odjel za stručne i administrativne poslove u suradnji s  Vijećem/Savjetom mladih Brčko distrikta BiH, a ona će između ostalog posebnu pozornost posvetiti sljedećim oblastima:

– Mladi i zapošljavanje,
– Zdravlje mladih,
– Obrazovanje,
– Mladi i kultura,
– Mladi i sport,
– Aktivizam mladih te sudjelovanje u odlučivanju.

Prvi korak u izradi strateškog dokumenta uspješno je završen, a odnosi se na  istraživanje o problemima i potrebama mladih na području Brčko distrikta. Prilikom uzorkovanja poštovani su kriteriji određenih demografskih karakteristika značajnih za poređenje rezultata, tako da se uzorak sastoji od približno jednakog broja žena i muškaraca te adekvatnog broja mladih koji žive u gradskim i vangradskim sredinama Brčko distrikta BiH. Istraživanje je provedeno na uzorku od 386 mladih osoba ( od 15 do 30 godina) a rezultati će u narednom mjesecu biti i javno predočeni.

Nakon dovršenog procesa istraživanja, jučer je u prostorijama Omladinskog centra, održan i drugi sastanak imenovane radne skupine na kojem su dogovorene daljnje aktivnosti u ovom procesu.

Dogovoreno je da svi članovi radne skupine u okviru područja za koje su imenovani, dostave partnerima na izradi Strategije ( Institutu za razvoj mladih KULT)  popunjenu Matricu 1. ( popunjava se obuhvaćajući sve sektore rada s mladima unutar institucije) nakon čega će biti sazvan novi sastanak.

Nacrt Strategije za mlade Brčko distrikta BiH ( 2021. -2025.) očekuje se najkasnije do mjeseca svibnja ove godine, nakon čega će ista biti upućena Vladi a potom i Skupštini Brčko distrikta BiH, na razmatranje i usvajanje.

Izvor: https://vsmbd.org/

Facebook Komentari