ODRŽAN PRVI SASTANAK RADNE SKUPINE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA MLADE
Brčko

ODRŽAN PRVI SASTANAK RADNE SKUPINE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA MLADE

Odlukom gradonačelnika Brčko distrikta BiH, imenovana radna skupina za izradu Strategije za mlade Brčko distrikta BiH održala je danas u punom sastavu prvi pripremni, radni sastanak.

Radnu skupinu čine tri predstavnika Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH te službenici institucija koje se bave tematikom od značaja za mlade, poput obrazovanja, zapošljavanja sporta i kulture, nevladinog sektora, zdravstva, sigurnosti mladih te predstavnici partnerske organizacije, Instituta za razvoj mladih KULT.

Mladi volonteri Vijeća mladih danas su uspješno prošli i obuku za anketare, a tijekom studenog mjeseca započeti će anketiranje 380 mladih na području cijelog Distrikta, dok će pripremu analize odraditi Vijeće mladih u suradnji s Institutom za razvoj mladih KULT.

Strategija za mlade predviđena je članom 18. Zakona o mladima Brčko distrikta BiH, usvojenim 2017. godine od strane Skupštine BD BIH.

Strategija za mlade je dokument s programskim pristupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. Izrađuje je Odjel za stručne i administrativne poslove u suradnji s Vijećem mladih i dostavlja Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na razmatranje i odobravanje.

Facebook Komentari