Brčko Vijesti

Održana izvanredna sjednica Vlade Brčko distrikta

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj 126. izvanrednoj sjednici usvojila je Informaciju o  Financijskoj analizi Brčko distrikta BiH koju je načinio Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) te donijela zaključak da gradonačelnik Brčko distrikta BiH imenuje radnu skupinu koja će načiniti akcijski plan, a na temelju preporuka danih u analizi.

Na današnjoj sjednici članovi Vlade su odobrili Smjernice za izradu nacrta pravilnika o postupku, sadržaju, načinu i uvjetima proračunskog nadzora, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o kriterijima za uspostavu jedinice za internu reviziju u javnom sektoru Brčko distrikta BiH i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o obliku, sadržaju i rokovima predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti u Brčko distriktu BiH.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za polaganje stručnog ispita za profesionalnog i industrijskog vatrogasca i rukovoditelja akcije gašenja požara u profesionalnom i industrijskom vatrogastvu.

Facebook Komentari