BiH Vijesti

Održana peta Ministarska konferencija zdravstva

Ministarstvo civilnih poslova BiH održalo je petu konferenciju zdravstva na kojoj su sudjelovali Victor Olasvszky, šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BIH; Rownak Khan, predstavnica UNICEF-a u BIH; Steliana Nedera,  šefica UNDP-a u BIH; Ingrid Macdonald,  rezidentna koordinatorica UN-a u BIH; Akif Pezerović, šef Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH; Alen Šeranić, ministar Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske; Vjekoslav Mandić, ministar Federalnog ministarstvo zdravstva; Dušan Kojić  član Koordinacijskog tijela BiH u ime Ministarstva civilnih poslova. Konferencijom je predsjedavala Ankica Gudeljević, ministrica  Ministarstva  civilnih poslova BiH.

Tri su ključna aspekta tijeka Konferencije: kreiranje prioriteta u okviru postojećih lista potreba za medicinskom opremom,  delegiranje kontakt osoba koje će biti zadužene za raspodjelu medicinske opreme i medicinskih sredstava i isporuka testova za BiH. Kako je uloga Ministarstva civilnih poslova koordinirajuća, tako će Ministarstvo u najkraćem roku prikupiti imena kontakt osoba iz RS, FBiH i Brčko distrikta kako bi cijeli proces distribucije potrepština bio što brži i u korist onih kojima je potreban.

Imajući u vidu da bi medicinska oprema trebala biti isporučena u najkraćem roku, Ministarstvo će odmah tražiti redefiniranje postojećih lista koje će biti prilagođene  realnim potrebama u ovom momentu.  Kao takve će ih dostaviti  u ured UNDP-a i Koordinacijskom tijelu za zaštitu i spašavanje BiH. Treba imati u vidu da je  u ovom trenutku i tržište za nabavku opreme ograničeno zbog globalne potrebe te  će, stoga, Ministarstvo civilnih poslova insistirati na žurnom pripremanju realnih i nedvosmisleno jasnih lista.

Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, ureda u BiH tijekom ovog tjedna će zdravstvenim vlastima BiH dostaviti 10.000 testova čija je nabavka omogućena sredstvima Ureda SZO u BiH kao i sredstvima globalne kancelarije SZO.  Testovi će u jednakom omjeru biti dostavljeni, kako je zaključeno na konferenciji u FBiH i RS, a količina namijenjena Distriktu će biti, prema riječima šefa Odjella za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Pezerovića proslijeđena u Tuzlu s obzirom da se testiranja za žitelje Distrikta tamo odvijaju.

Predstavnici UNDP-a će u periodu 15.04. do 25.4.2020. godine primiti prve količine respiratora i osobne zaštitne opreme na temelju čega je potrebno izvršiti raspodjelu. Distribucija će biti izvršena sukladno dostavljenim potrebama sa sve tri prethodno navedene razine. Veoma važno je naglasiti da će biti jasno odijeljena donirana od kupljene opreme.

Za sljedeću Konferenciju ministarstva zdravstva u BiH predložene teme će se odnositi, između ostalih, i na mentalno zdravlje žitelja BiH tijekom COVID-19 epidemije u BiH, a Ministarstvo će organizirati prvu sljedeću konferenciju nakon završetka postavljenih rokova sa današnje kako bi se pratio tijek realizacije dogovorenih aktivnosti i kako bi javnost u najkraćem roku bila upoznata sa rezultatima.

 

 

Izvor:http://www.mcp.gov.ba/

 

 

 

Facebook Komentari