ODRŽANA PRVA STRUČNA I JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PRORAČUNU
Brčko

ODRŽANA PRVA STRUČNA I JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PRORAČUNU

Sukladno Odluci Skupštine Brčko distrikta BiH jučer je u organizaciji Povjerenstva za proračun i Direkcije za financije Brčko distrikta BiH održana prva od dvije javne i stručne rasprave o Nacrtu zakona o proračunu Brčko distrikta BiH koji je Skupština nedavno usvojila u prvom čitanju.

Halil Ljuca, predsjedatelj Povjerenstva za proračun rekao je da se nada da će sudionici javne i stručne rasprave svojim prijedlozima i sugestijama doprinijeti da novi zakon o proračunu bude što bolji.

 – Ovaj zakon je baza za donošenje najvažnijeg dokumenta u Brčko distriktu, proračuna Distrikta, i bilo bi dobro da ovo uradimo na način koji će otkloniti kočnice koje su do sada postojale u načinu predlaganja i donošenja proračuna Brčko distrikta –  rekao je predsjedatelj Ljuca. Pojasnio je da Povjerenstvo zajedno s Direkcijom za financije ima zadatak da održi javne rasprave, napravi izvješće i zapisnik i dostavi ih zastupnicima Skupštine.

Mato Lučić, ravnatelj Direkcije za financije Brčko distrikta BiH podsjetio je da je važeći Zakon o proračunu donesen prije 11 godina i da donošenje novog zakona o proračunu zahtijevaju procesi europskih integracija kao i Strategija upravljanja javnim financijama za razdoblje 2017. – 2020. godina.

– Trudili smo se napraviti zakon koji će biti dobar za ovu zajednicu i koji je transparentniji u pogledu prihoda, rashoda, javne potrošnje. Predviđa strateško upravljanje procesima, posebno kapitalnim projektima. Mi sada imamo nerealiziranih kapitalnih projekata u vrijednosti od oko 80 milijuna KM i vjerojatno će ovaj zakon doprinijeti da se to mnogo bolje i planski radi – rekao je Lučić naglašavajući da će novi zakon o proračunu osigurati puno bolje upravljanje financijama.

Javnoj raspravi nazočili su predstavnici nekoliko udruženja, zastupnici, voditelji Vladinih odjela kao i gradonačelnik Brčkog Siniša Milić koji je rekao da zakon donosi niz novina i da je riječ o drugačijem konceptu pripreme proračuna, odnosno o programskom proračunu koji pretpostavlja postojanje strateških akata.

– Od ovog zakona se očekuje i uvođenje više reda u oblasti davanja potpora nevladinom sektoru, po javnom pozivu i u okviru politika koje su od javnog interesa. Trebalo bi da doprinese i efikasnijem trošenju kapitalnog proračuna ograničavanjem prijenosa kapitalnog proračuna u iduće cikluse. Takvu mogućnost bi imali samo oni kapitalni projekti kod kojih je započeta realizacija – rekao je Milić dodajući da očekuje da se kroz javne i stručne rasprave dođe do novih prijedloga.

Javna i stručna rasprava o Nacrtu zakona o proračunu  bit će održana i 14. studenoga 2019. godine u 12 sati u skupštinskoj dvorani.

Facebook Komentari