Brčko

„One-Stop-Shop“ fokus projekat za 2020. godinu Vlade Brčko distrikta

Članovi upravnih odbora iz reda službenika zaposlenih u tijelima javne uprave Razvojno- garantnog fonda i Javnog poduzeća „Radio Brčko“ danas su članovima Vlade Brčko distrikta BiH na nastavku 72. redovite sjednice predstavili izvješća o radu ovih pravnih osoba, čiji je osnivač Brčko distrikt BiH.

Članovi Vlade primili su k znanju i Informaciju o aktivnostima Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju za 2019. godinu. Predstojnik Odjela Miroslav Geljić istaknuo je da se radi o izvješću koje sadrži pregled svih aktivnosti Odjela, od Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA II, nove tranše iz IPA-e III, koja će biti aktivna sljedeće godine, prekogranične suradnje, projekta „One-Stop-Shop“, koji ima za cilj olakšati poslovanje na jednom mjestu pri podnošenju prijava za poduzetnike, do harmonizacije propisa i ostalih aktivnosti.

Mi ćemo se početkom sljedeće godine fokusirati na Instrument za pretpristupnu pomoć IPA III. Aktivno radimo na pripremama kako bi provedba ovog pretpristupnog fonda i povlačenje sredstava bili što uspješniji. Jako je važno da sagledamo zrele projekte, odnosno one kod kojih je proceduralno završena pripremna dokumentacija i prikupljene sve neophodne dozvole. U ovom poslu surađivat ćemo s odjelima Vlade, a sva koordinacija ići će iz Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju, zaključio je Geljić.

Facebook Komentari