OSNOVCIMA U BIJELOJ ODRŽANO PREDAVANJE U SKLOPU PROJEKTA "PRAVA BICIKLISTA U PROMETU"
Brčko

OSNOVCIMA U BIJELOJ ODRŽANO PREDAVANJE U SKLOPU PROJEKTA “PRAVA BICIKLISTA U PROMETU”

Učenici su imali priliku naučiti o osnovnim pravilima ponašanja bicikliste u prometu, te sigurnosnim mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se rizik učešća u gradskim prometnicama sveo na najmanju moguću mjeru, priopćeno je danas iz Biciklističkog kluba.

U sklopu projekta „Prava biciklista u prometu“, koji se, uz podršku Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, realizira u osnovnim školama na području ove lokalne zajednice, jučer je održano prvo predavanje za učenike Desete osnovne škole Bijela.

Implementator ove aktivnosti je Biciklistički klub „Sv. Nikolaj“ Brčko, u partnerstvu sa Policijom BDBiH i Agencijom za usluge iz oblasti prometa „Bezus“ iz ovog grada.

-Nažalost, u Brčkom ne postoje biciklističke staze koje bi biciklistima pružile sigurnost u kretanju, te su oni prinuđeni koristiti prometnice ili u drugim slučajevima trotoare koji su namijenjeni pješacima. Sve ovo ukazalo je potrebu da se na vrijeme najmlađim učesnicima u prometu ukaže na osnovna pravila ponašanja bicikliste, njegovim pravima i obavezama, ali isto tako i ukaže na opasnosti kojima je izložen u prometu, kako bi se broj potencijalno incidentnih situacija sveo na najmanju moguću mjeru, izjavio je koordinator projekta, predsjednik Biciklističkog kluba Željko Novaković.

Predavač na ovom projektu, Stevo Stević, ovlašteni sudski tumač prometne struke, ukazao je na osnovne prometne znakove na koje djeca trebaju obraćati pažnju, te naveo i najčešće situacije sa kojima se susreću djeca biciklisti u prometu.

Iz svoje stručne ekspertize naveo je i određene slučajeve, te ukazao na moguća rješenja koja su lahko primjenjiva i koja će svakako doprinijeti sigurnijem učešću u prometu, istaknuto je u priopćenju.

Pripadnik Policije Muhamed Hadžić je pozvao učenike da budu odgovorni učesnici u prometu, jer svi aktivno učestvuju u njemu.

-Zakon o sigurnosti prometa predviđa određene obveze za svakog učesnika u prometu a isto tako i kazne za one koji se ne pridržavaju slova Zakona, međutim, svrha Zakona sama po sebi nije u kažnjavanju, već da spriječi sve one nepoželjne radnje, te je povećanje svijesti o značaju sigurnog učešća u prometu jako bitno, naglasili su iz Biciklističkog kluba.

Rukovodstvo Desete osnovne škole se zahvalilo na suradnji, te su istakli da je ovo bilo jedno od najkorisnijih predavanja koja su učenici imali u sklopu vannastavnih aktivnosti.

Do kraja školske godine planirana je implementacija predavanja i unutar ostalih osnovnih škola na području BDBiH.

-Vjerujemo da će njihov rezultat biTi veća sigurnost svih učesnika u prometu a na prvom mjestu biciklista kao njegove najranjivije grupe, stoji u priopćenju.

Izvor: otisak.ba

Facebook Komentari