OSUMNJIČENOM A.B. JEDNOMJESEČNI PRITVOR
Brčko

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA ZATRAŽIO DA SE PROBLEM ODVJETNIKA HITNO RIJEŠI

Zbog ozbiljnosti komentara koji su jučer izneseni na lokalnoj brčanskoj televiziji, da je u postupku određivanja pritvora pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH, osumnjičenima koji su uhićeni u policijskoj akciji kodnog naziva „CER“, bilo onemogućeno da ostvare pravo na odbranu kroz stručnu pravnu pomoć i zastupanje, u obvezi smo javnost informirati o sljedećem:

Pravosudni organi Brčko distrikta BiH, posebno Osnovni sud Brčko distritka BiH, kao organ pred kojim se vodi najveći broj sudskih postupaka, zbog obustave rada svih odvjetnika na teritoriji Brčko distrikta BiH, u skladu sa obvezama postavljenim Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Ustavom Bosne i Hercegovine i Statutom Distritka, stavljen je u poziciju da, u ovim vanrednim okolnostima, svakodnevno traži pravi balans između zaštite prava svakog građanina kao pojedinca i zaštite prava svih građana Distrikta koja su izražena u javnom interesu i javnom poretku Distrikta.

Naročita kompleksnost u pronalasku adekvatne ravnoteže između ovih nekada i suprotstavljenih prava, u periodu obustave rada odvjetnika, pokazala se u kaznenim predmetima u kojima je Europskom konvencijom o ljudskim pravima i Zakonom o kaznenom postupku Brčko distrikta BiH, radi ostvarivanja prava na odbranu u punom kapacitetu, propisana obveza da osumnjičeni, odnosno optuženi moraju imati branitelja. U tim slučajevima relevantne odredbe osumnjičenom, odnosno optuženom daju pravo izbora branitelja sa predočene liste, a u odsustvu njegovog izbora branitelja osumnjičenom, odnosno optuženom postavlja sud.

S druge strane, navedeni propisi, kao i interes javne sigurnosti, sprječavanje kriminala i zaštita prava i sloboda drugih, nalažu pravosudnim institucijama da u svim okolnostima, ma kakve one bile, obavljaju svoj posao i rade na tome da svi počinioci kaznenih djela budu procesuirani i da im se pod uvjetima propisanim zakonom izrekne odgovarajuća kaznena sankcija i tako osigura sigurnost i mir svih građana Distrikta i zaštite njihova prava i slobode.

Polazeći od toga da je u spomenutim predmetima osnovna pretpostavka za vođenje kaznenog postupka da osumnjičeni odnosno, optuženi mora imati branitelja a da su sa druge strane svi advokati iz Bosne i Hercegovine, zajedno sa odvjetnicima čije je sjedište u Distriktu, obustavili svoj rad pred svim institucijama u Brčkom, pa tako i pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH, bili smo u obvezi da kroz ovlaštenja koja nam stoje na raspolaganju, u ovakvim okolnostima, u najvećoj mogućoj mjeri zaštitimo, kako prava građana kao pojedinaca tako i građana kao članova ove društvene zajednice i na taj način, kroz postupanje u javnom interesu, očuvamo i javni poredak u Brčko distriktu BiH.

U periodu obustave rada odvjetnika, navedeni problem u predmetima u kojima je obavezna odbrana, kakav je bio i predmet koji je proizašao iz policijske akcije kodnog naziva „CER“, riješen je tako što su osumnjičenima, odnosno optuženima za branitelje imenovani odvjetnici Kancelarije za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH, koji su jedina lica koja ispunjavaju zakonske uvjete da budu imenovani za branitelje i čiji se rad redovno odvija.

Ovakvom praksom, u ovim vanrednim okolnostima, osumnjičenima, odnosno optuženima omogućeno je da ostvare pravo na stručnu i kvalificiranu odbranu jer su zastupani od strane lica koja imaju iste stručne kvalifikacije kao odvjetnici koji su u zaustavili rad, a sa druge strane stvorene su pretpostavke za funkcioniranje pravosudnog sustava i procesuiranje počinitelja najtežih kaznenih djela, čime se štite prava svih građana Distrikta i ostvaruje interes javne sigurnosti, vrši sprječavanje kriminala i štite prava i slobode drugih.

Drugačijim postupanjem od navedenog, neograničeni i totalni štrajk u kakvom se odvjetnici nalaze, doveo bi do neprihvatljive situacije koja bi apsolutno isključila mogućnost da se počinitelju bilo kojeg kaznenog djela izvršenom na teritoriji Distrikta odredi pritvor, uključujući i ona najteža kao što su ubojstvo, silovanje, terorizam. Stupanjem u ovakav potpuni štrajk, odvjetnici su faktički suspendirali pravo osumnjičenih, odnosno optuženih na branitelja po svom izboru. Napominjemo, da su odvjetnici iz obje entitetske odvjedtničke komore i odvjetnici sa sjedištem u Distriktu u više desetina predmeta druge vrste pred Osnovnim i Apelacionim sudom i pored zvanične obustave rada, poduzimali procesne radnje i vršili zastupanje, iako je odgovornost u postupanju od njih zahtijevala da izuzetak od totalnog štrajka naprave prije svega u predmetima u kojima je odbrana obvezna.

Ovim putem još jednom apelujemo na Skupštinu Brčko distrikta BiH, kao instituciju koja je jedina nadležna za rješavanje ovog problema, da što prije poduzme sve mjere i radnje koje im stoje na raspolaganju koje bi dovele do toga da brčanski odvjetnici prestanu sa obustavom rada, budući da je to u najvećem interesu svih građana Distrikta. Izmjene Zakona o kancelariji za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH koje je Skupština u cilju ublažavanja posljedica obustave rada odvjetnika na prijedlog poslanika usvojila na 52. redovnoj sjednici, a kojima je odvjetnicima Kancelarije za pravnu pomoć omogućeno da u jednom predmetu zastupaju i više lica, nisu dovoljne da bi se trenutno stanje popravilo i zato pozivamo da se rad na rješavanju ovog pitanja, kako od strane nadležnog zakonodavnog tijela, tako i od strane odvjetnika sa sjedištem u Distriktu, u predstojećem periodu intenzivira.

Izvor: nula.49

Facebook Komentari