Brčko Vijesti

Potpisan ugovor o dodjeli grant sredstava za implementaciju projekata potpore poduzetništvu žena

Agencija za razvoj poduzeća „Eda“, Banjaluka, u suradnji sa Odjelom za gospodarski razvitak, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine danas je organizirala potpisivanje ugovora o dodjeli grant sredstava za implementaciju projekata potpore poduzetništvu žena u Brčko distriktu BiH.

Ugovori o dodjeli grant sredstava zaključeni su sa tri udruženja – Fondacijom porodice Bećirević iz Brčkog, UG Omladinskom organizacijom „Mali princ“, Brčko, i UG „Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj“, Banjaluka.

Pero Gudeljević, šef Odjela za gospodarski razvitak, sport i kulturu, kazao je da žensko poduzetništvo nije u BiH kao ni u Brčko distriktu BiH prepoznato kao potencijal za razvoj društvenih zajednica i da se ovim projektom želi promijeniti ta slika.

„Iz tog razloga razvojna agencija ‚Eda‘ raspisala je natječaj i pozvala one koji žele da pomognu u razvoju ženskog poduzetništva. Cilj je da se i u Brčko distriktu BiH pokrene sa mrtve točke žensko poduzetništvo. Ugovor je potpisan između ‚Ede‘ i tri udruženja građana, koji će u narednih šest mjeseci svojim aktivnostima različitih vrsta, edukacijom i radionicama, pomoći da žensko poduzetništvo bude dio razvitka Distrikta i gdje bi se žene uključile ravnopravno sa muškarcima u ekonomski razvitak Brčko distrikta BiH“, kazao je Gudeljević.

Brankica Radulović, član tima Agencije za razvoj poduzeća „Eda“ kazala je da „Eda“ implementira ovaj projekat sa ciljem harmonizacije strateškog i političkog okvira i da na taj način želi da pospješi razvoj malih i srednjih poduzeća u BiH i ubrza pristupanje u Europsku uniju. Ona je naglasila da će „Eda“ nakon potpisanog ugovora nastaviti sa suradnjom i nastojati da ojača kapacitet udruženja sa kojim je danas potpisan ugovor.

„Ukupan iznos projekata za tri udruženja koje financira ‚Eda‘ je oko 53.000 konvertibilnih maraka. Sadržaji tih projekata prije svega odnose se na obuke i edukaciju u vezi sa poslovanjem: umrežavanje žena poduzetnica, povezivanje ekonomske koristi i očuvanje životne sredine, izrada suvenira Brčko distrikta BiH i digitalno poslovanje. Dva projekta planirana su da se realiziraju u roku od šest mjeseci, a jedan u roku od tri mjeseca. Mi ćemo zajedno surađivati i nastojaćemo da ojačamo i kapacitet tih udruženja“, kazala je Radulović.

Nakon današnjeg potpisivanja ugovora organizirana je i kratka prezentacija pravila implementacije dodijeljenih projekata.

Navedene aktivnosti se implementiraju u okviru projekta SBA u BiH. Projekat provodi Agencija za razvoj poduzeća – Eda, Banja Luka, a financiran je od strane Švedske, posredstvom Švedske agencije za međunarodnu suradnju (Sida).

 

Facebook Komentari