povratak
Kultura

POVRATAK

POVRATAK

Polako i smireno sve pripreme teku,
još su neke sitnice u punome jeku.
Što to znači, mili moji, je l’ vam jasno sad?
Povratak je na vidiku, sad nego kad.

Sijeda brada pokazuje koliko je sati,
šezdesete protutnjale, mila moja mati.
Treće doba zahvatilo, a nisam ni znao.
Brzo je to proletjelo, k’o da sam ga dao.

Sada krećem na nov put,
kući svojoj dragoj,
rodbini i prijateljima
i prirodi blagoj.

Kod kuće ću ostati do kraja života
vjeran sebi, obitelji i psu što se mota.
Za sve dane u tuđini
Bogu ću zahvaliti,
Majci Božjoj za providnost
Misu ću podariti.

Izvor: GLAS HDZ-a
Autor: Mato Jarić

Facebook Komentari