PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE ĐURO SESSA U POSJETU SUDU BIH
BiH

PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE ĐURO SESSA U POSJETU SUDU BIH

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Savjetodavnog vijeća europskih sudija, Đuro Sessa, boravio je u Sudu Bosne i Hercegovine.

Tijekom radne posjete se sastao s predsjednikom Suda Bosne i Hercegovine Rankom Debevecom i zamjenikom predsjednika Suda sudijom Davorinom Jukićem, kao i sa njihovim suradnicima.

Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine je istakao kako Savjetodavno vijeće europskih sudija (CCJE) pored objavljivanja periodičnih mišljenja o sudstvu, daje i konkretna mišljenja o određenim situacijama po zahtjevu države članice, što predstavlja koristan alat u unaprjeđenju rada sudstva i približavanju europskim standardima u ovoj oblasti.

„Evaluacija sudija – standardi Vijeća Europe i situacija u Republici Hrvatskoj“

Tema je o kojoj je gost iz Hrvatske održao predavanje i dao konkretne primjere iz prakse država članica Vijeća Europe. Četiri glavna i polazišna zahtjeva koje sistem ocjenjivanja rada sudija mora ispunjavati su:

– mora biti propisano ustavom ili zakonom;

– sudije mogu ocjenjivati samo sudije;

– kriteriji moraju biti objektivni i jasni;

– sudija koji se ocjenjuje mora biti uključen u proceduru.

Dodatno, gosp. Sessa je istaknuo kako je upitna uloga neovisnog regulatora pravosuđa u konkretnoj proceduri ocjenjivanja rada sudija sa aspekta sukoba interesa, jer nije prihvatljivo da jedan akter sudjeluje u ocjenjivanju, a zatim koristi odluku o ocjeni kod ostvarivanja svojih drugih nadležnosti – na primjer za disciplinske postupke, upućivanje u drugi sud ili na dodatno usavršavanje, odnosno kod napredovanja i imenovanja na više funkcije.

Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec zahvalio je na posjetu i korisnim informacijama koje je prezentirao predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, ocijenivši da će uspostavljeni standardi, preporuke i zaključci država članica Vijeća Europe, koje su uvele sistem vrednovanja rada sudija, biti korisni i za Bosnu i Hercegovinu.

Facebook Komentari