Javni poziv za financiranje iz budžeta distrikta
Natječaji

PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVU KONCEPATA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA POTPORU RAZVITKA PODUZETNIŠTVA ŽENA

Rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu za dostavu koncepata projektnih prijedloga za potporu razvitku poduzetništva žena u Brčko distriktu BiH putem bespovratnih financijskih sredstava iz Mehanizama za potporu implementaciji strategija razvitka MSP-a produžava se s krajnjim rokom za dostavu prijava 15. listopada 2019. godine do 15.00 sati.

potpora ženama

Više o uvjetima i načinu prijave zainteresirani mogu pronaći na:

https://edabl.org/wp-content/uploads/2019/09/oglas_web_BD1-produzen-rok.pdf

Facebook Komentari

Oznake