Brčko Vijesti

Skupština distrikta usvojila nove zakone

Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH održali su u srijedu, 14. listopada, 68. redovitu sjednicu na kojoj je usvojeno više zakona među kojima je Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Brčko distriktu BiH.

Riječ je o Zakonu koji Brčko distrikt do sada nije imao, a kojim se uređuju pitanja prava, sloboda i obveza nacionalnih manjina u Distriktu. Ovim zakonom se, između ostalog, propisuju osnivanje i nadležnosti vijeća za nacionalne manjine.

Donesen je i novi Zakon o udrugama i fundacijama Brčko distrikta BiH  kojim se uvodi novi način sufinanciranja i financiranja projekata NVO sektora od Vlade preko javnog poziva i uz jasne kriterije. Novina je i uvođenje inspektora za nevladin sektor koji će djelovati u okviru Inspektorata Brčko distrikta BiH zbog čega je Skupština usvojila i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o inspekcijama.

U redovitoj proceduri usvojen je i Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti dok su po žurom postupku izmijenjeni i dopunjeni Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19, Zakon o prostornom planiranju i građenju, Zakon o fiskalnim sustavima i Zakon o prijevozu u cestovnom prometu.

Izmjenama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19 omogućili smo da sada Vlada, primjereno odlukama Kriznog stožera, prati stanje i u slučaju eventualnih negativnih posljedica po gospodarstvo Distrikta odlučuje o financijskoj potpori – rekao je predsjednik Skupštine Esed Kadrić.

Predsjednik Kadrić je istaknuo da je veoma značajno usvajanje Zakona o izmjenama Zakona o prostornom planiranju i građenju.

Izmjene ovog zakona omogućile su da sada izravno Zavod za izgradnju grada koji je u formiranju, može preuzeti nadležnost izrade prostorno-planske dokumentacije i projektiranja svih javnih objekata po zahtjevu Vlade i uz odluke Skupštine Brčko distrikta – rekao je predsjednik Kadrić.

Po žurnom postupku usvojen je i set zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama svih proračunskih korisnika kojima su precizirane bruto i neto plaća.

Skupština je usvojila izvješće mjerodavnog povjerenstva o provedenoj proceduri za izbor kandidata za članove Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja i donijela Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora. Donesene su i odluke o usvajanju elaborata o opravdanosti osnivanja kao i Odluka o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove u Brčko distriktu, a dana je i suglasnost na odluku Fonda zdravstvenog osiguranja za uplatu sredstava.

Fond zdravstvenog osiguranja nam je dao na raspolaganje 2 000 000 marka viška prihoda nad rashodima koji je već prethodnim rebalansom proračuna prihodovan u proračun distrikta Brčko, a koristit će se za razvoj zdravstvenog sustava – pojasnio je predsjednik Kadrić.

Usvojeno je više izvješća o reviziji financijskih izvješća i financijskog poslovanja odjela i institucija Brčko distrikta.

Razmatrana je Informacija o aktivnostima Kriznog stožera u svezi s prevencijom COVID-19 dok je u svezi s Informacijom o trenutačnoj sigurnosnoj situaciji u Brčko distriktu od Policije Brčko distrikta zatraženo da u što kraćem roku informaciju dostavi mjerodavnom skupštinskom povjerenstvu.

Predsjednik Skupštine Esed Kadrić najavio je mogućnost održavanja još jedne redovite sjednice do kraja mandata ovog saziva Skupštine.

Facebook Komentari