BSKUPŠTINA ZAVRŠILA 54. REDOVITU SJEDNICU
Brčko

SKUPŠTINA ZAVRŠILA 54. REDOVITU SJEDNICU

Skupština Brčko distrikta BiH završila je u srijedu, 30. listopada 54. redovitu sjednicu.

Razmatrani su i u prvom čitanju usvojeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani pušenja i drugih oblika uporabe duhana i duhanskih proizvoda na javnim mjestima, dok je u drugom čitanju usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Brčko distriktu BiH.

Razmatran je usvojen Prijedlog odluke o povlačenju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i fundacijama iz skupštinske procedure kako bi se na bolji način definiralo pitanje formiranja udruga i nevladinih organizacija.

Memorandum o razumijevanju Studen Co Holding GmbH

Zastupnici su razmatrali i usvojili Prijedlog mjera za poboljšanje poslovnog ozračja u Brčko distriktu BiH.  Razmatrana je i Informacija o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju Studen Co Holding GmbH. Informacija je primljena na znanje, a zastupnici su usvojili Zaključak kojim Skupština traži od Vlade Brčko distrikta BiH da iz Memoranduma o razumijevanju isključi odredbe koje govore o naknadama. Skupština traži od Vlade da se okvirno navedu projekti i potencijalne lokacije projekata, kao i dinamika realizacije koja će činiti poseban dio Memoranduma. Poslovnu inicijativu za sveobuhvatno poboljšanje poslovnog ozračja i standarda života u Brčko distriktu Studen Co Holding GmbH treba dostaviti Skupštini radi razmatranja i izjašnjavanja na Skupštini. Od Vlade se također traži da obveze utvrđene Zaključkom izvrši žurno i dostavi Skupštini na razmatranje.

U nastavku 54. redovite sjednice razmatrana je Informacija u svezi s nabavom CT aparata i magnetne rezonance u svrhu korištenja i provedbe dijagnostičkih procedura u JZU „Zdravstveni centar Brčko“. Donesen je Zaključak kojim je Skupština zadužila voditelja Odjela za zdravstvo i ostale usluge da odmah definira specifikacije tenderskih dokumentacija za nabavu CT aparata i magnetne rezonance  te da se bez odlaganja raspiše tender za nabavu ovih aparata. Skupštinskim Zaključkom zaduženi su Odjel za zdravstvo i ostale usluge i JZU „Zdravstveni centar Brčko“ da do 1. lipnja 2020. godine osiguraju prostor za smještaj CT aparata i magnetne rezonance.

Zastupnici su razmatrali i Informaciju o počinjenoj šteti na području Brčko distrikta koju su nanijele divlje životinje.

Zoran Gajić, voditelj Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo rekao je da je Vladi upućen prijedlog ustanovljavanja lovišta i da je pripremljen prijedlog za izlov divljih svinja kako bi se spriječila pojava bolesti afričke svinjske kuge koja već postoji u susjednim zemljama, kao i štete na oko 3.500 kvadratnih metara koju je do sada prijavilo 11 proizvođača, tri mjesne zajednice i jedna udruga. Nakon donošenja potrebnih odluka u Vladi, izlov bi, kako je rekao, vršile lovačke udruge koje funkcioniraju na tim područjima u suradnji s Policijom Brčko distrikta BiH.

Doneseno je nekoliko odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH, a vezano za izgradnju objekata cestovne i vodovodne infrastrukture i regulacijskih planova u nekoliko mjesnih zajednica.

Zastupnici su odložili razmatranje više pitanja među kojima i Nacrt zakona o dopuni Kaznenog zakona Brčko distrikta BiH, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju, godišnjeg Izvješća VSTV BiH za 2018. godinu i Izvješća o procesu inicijalne fiskalizacije.

Facebook Komentari