BiH

SUCI SUDA BiH NE SKRIVAJU PODATKE O SVOM IMOVINSKOM STANJU

Imajući u neka medijska izvještavanja u kojima se navodi da „sudije skrivaju svoje imovinske kartone“, radi pojašnjenja i pravilnog informiranja javnosti, Sud Bosne i Hercegovine upućuje otvoreno pismo, koje prenosimo u cijelosti.

Suci Suda Bosne i Hercegovine izjavljuju da redovito, bez izuzetka, svake godine, podnose svoje financijske izvještaje Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, kako je to propisano člankom 86. Zakona o VSTV BiH, odnosno ne skrivaju svoje imovinsko stanje.

Vijeće za upravne sporove Upravnog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, dana 13. siječnja 2020. godine, donijelo je presudu po tužbi Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, podnesenu protiv rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka Bosne i Hercegovine, kojim je VSTV-u BiH zabranjeno da vrši obradu osobnih podataka sudaca i tužitelja na način kako je to propisano Pravilnikom o podnošenju, provjeri i obradi financijskih izvještaja sudaca i tužitelja od 26. 9. 2019. godine.

Presudom Suda Bosne i Hercegovine tužba je odbijena kao neutemeljena, odnosno rješenje Agencije potvrđeno je u cijelosti. Sud je utvrdio da VSTV BiH nema zakonski temelj za takvu obradu financijskih izvještaja kako je to propisano osporenim Pravilnikom. Naime, kako je to utvrđeno spomenutom presudom Suda BiH, članak 86. Zakona o VSTV BiH ne propisuje ovlaštenja VSTV-u BiH koja su konstituirana osporenim Pravilnikom.

Do promjene zakonodavstva koje će propisati zakonski temelj za primjenu načela osporenog Pravilnika, te normirati proceduru podnošenja, provjere i objavljivanja financijskih izvještaja, na temelju presude od 13. 1. 2020. godine, nemoguća je svaka naknadna regulacija u istoj stvari na isti ili sličan način.

Usvajanjem „kozmetički inoviranog“ nacrta Pravilnika, za koji čak nisu bili ni svi članovi VSTV BiH, kako su to prenijeli mediji, ulazi se u domen najgrubljeg kršenja presude Suda Bosne i Hercegovine. Osim što se time najočitije vrijeđa načelo vladavine prava – principi zakonitosti i pravne sigurnosti, isto predstavlja i kazneno djelo po domaćem kaznenom zakonodavstvu. Stupanjem na snagu takvog akta, ušlo bi se i u domen pojedinačnog kršenja konvencijskih i ustavnih prava sudaca.

Radi izbjegavanja svake nedoumice i sumnje, Sud Bosne i Hercegovine smatra neophodnim izmijeniti postojeći ili donijeti novi zakon, ukoliko se želi institut podnošenja, provjere i obrade financijskih izvještaja sudaca iz osporenog Pravilnika uvesti u ustavni poredak, jer je neprikosnoveni međunarodni standard da pitanja sudačkog statusa moraju biti uređena primarnim zakonodavstvom.

Stoga, Sud Bosne i Hercegovine poziva Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu BiH, kao i sve dobronamjerne međunarodne partnere da zahtijevaju od istih da se ovo pitanje što prije adekvatno zakonski uredi na jednak način, moguće i jednim zakonskim aktom, kako za političare – nositelje funkcija u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, tako i za suce u sudačkoj grani vlasti. Svakako, sve ovo, kako bi se pristupilo zakonitom i pravilnom tretiranju ovog pitanja u praksi, te na taj način i ispunile Peer review preporuke i preporuke iz svih ostalih relevantnih dokumenata, u prvom redu onih iz Europske unije.

Sud Bosne i Hercegovine, kao jedina redovita sudačka instanca na državnom nivou, ostat će dosljedan u promicanju načela vladavine prava i zaštiti principa zakonitosti, na kojima počivaju ustavni poredci svih demokratskih država, a koji nemaju alternativu i mogućnost izbjegavanja radi bilo kakvih ciljeva.

Facebook Komentari