tea ruzic: mladi zgrabite svoju priliku
Brčko

TEA RUŽIĆ: “MLADI ZGRABITE SVOJU PRILIKU!”

Vijeće mladih Brčko distrikta BIH Zakonom o mladima definirano je tijelo koje predstavlja krovnu organizaciju omladinskih udruženja u Distriktu i sudjeluje u kreiranju politika, programa i strategija za mlade, u suradnji sa zakonodavnim tijelima. Vijeće mladih trenutno u svom sastavu broji 12 omladinskih udruženja.

Trenutne aktivnosti Vijeća su priprema zaključaka s nedavno održanog Susreta mladih “Brčko grad za nas”. Tijekom susreta anketirano je preko 700 mladih u Brčko distriktu iz oblasti mladih i poduzetništva, te jačanja obrazovnog sustava putem usavršavanja mladih.

Tea Ružić, predsjednica Vijeća navela je da će zaključci biti prezentirani sljedeći tjedan nakon što se u obzir uzmu prijedlozi ostalih omladinskih organizacia u Distriktu. Cilj je postići aktivizam mladih u ruralnih područjima, ostvariti suradnju s udruženjem Roma, ostalim udruženjima a u cijeli ovaj proces uključen je i OSCE.

Ružić je naglasila da je za sad u formi prijedloga pripremljeno osam zaključaka, s posebnim naglaskom na projekt “Mladi i poduzetništvo”, a javnost će sa svim zaključcima, nakon vladinog usvajanja biti upoznata tijekom sljedećih dana.

Vijeće mladih dobilo je poziv da bude organizator u suradnji s Gospodarskom komorom  Okruglog stola za mlade poduzetnike koji su prošli i uspješno posluju zahvaljujući pozitivnom programu samozapošljavanja, na sljedećem Međunarodnom sajmu gospodarstva u Brčkom.

Ružić je u poruci mladim ljudima poručila da mladi trebaju zgrabiti svoju priliku, na način da ne čekaju da im drugi daju priliku nego da je sami sebi stvore.

Facebook Komentari