USVOJEN PROGRAM SAMOZAPOŠLJAVANJA S NAGLASKOM NA MLADE APLIKANTE
Brčko

USVOJEN PROGRAM SAMOZAPOŠLJAVANJA S NAGLASKOM NA MLADE APLIKANTE

Usvojen program samozapošljavanja s naglaskom na mlade aplikante

Vlada Brčko distrikta BiH održala je 67. redovitu sjednicu na kojoj je usvojen Program samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2019. godini. Predstojnik Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu Pero Gudeljević rekao je da je za ovaj program izdvojeno 500.000 KM te da je usuglašeno da treba povećati iznos sredstava, već od narednog proračuna.

Prethodnih pet godina Vlada u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje provodi spomenuti program. Podatci pokazuju da su učinci dobri te da je 269 poduzeća koja su opstala na tržištu i zaposlila dodatni broj ljudi, a koja su pokrenuta kroz ovaj program. To je 91% od svih odobrenih aplikanata, istakao je Gudeljević.

On je dodao da je program na sjednici Vlade korigiran te da je stavljen naglasak na mlade.

U kriterijima smo naveli da prednost pri odabiru aplikanata imaju mladi do 30 godina. Korigirali smo još jednu odredbu te će osobe mlađe od 18 godina, a koje su radno sposobne, moći sudjelovati u programu. U narednim danima bit će raspisan javni poziv. Oni koji nisu, proći će obuku, napraviti biznis planove, a povjerenstvo će vršiti njihovu evaluaciju i ocjenu, pojasnio je Gudeljević.

Na današnjoj sjednici usvojeno je Izvješće o realiziranom Programu subvencioniranja dijela kamata na kredite poduzećima, poduzetnicima i nositeljima poljoprivrednih gospodarstava na Području distrikta Brčko kao i Program za tekuću godinu u vrijednosti od 1.800.000 KM.

Program subvencioniranja dijela kamata provodi Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH. Odjel je formalni predlagatelj. S obzirom da se sredstva isplaćuju za godinu unazad danas smo usvojili izvješće za 2017. godinu. Vlada je u okviru rasprave potencirala pitanje subvencioniranja kupovine prve nekretnine za mlade ljude. Mi već imamo odluku koja se odnosi na to. Ostaje da se u proračunu predvide sredstva za te namjene i da se napravi kvalitetan program koji bi omogućio mladima da im kupovina prve nekretnine bude olakšana, dodao je Gudeljević.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije dotacija neprofitnim i drugim organizacijama za 2019. godinu u Odjelu za stručne i administrativne poslove – Pododjel za potporu mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udrugama građana, po javnom pozivu. Za ove namjene iz proračuna Brčko distrikta BiH izdvojeno je 120.000 KM.

Srđan Blažić, predstojnik Odjela za stručne i administrativne poslove, rekao je da je ovo jedini javni poziv na razini cijele Vlade koji se provodi po unaprijed određenim kriterijima i oblastima koje su definirane strateškim i akcijskim dokumentima.

U prethodnom razdoblju je bio raspisan javni poziv za nevladine organizacije i udruge građana da predaju svoje projekte i programe iz oblasti problematike mladih, jačanja civilnog društva i borbe protiv korupcije. Povjerenstvo je ocijenilo pristigle projekte i 22 organizacije su zadovoljile previđene kriterije, od ukupno 36 prijavljenih, zaključio je Blažić.

Na 67. redovitoj sjednici usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Brčko distrikta BiH iz Odjela za javni registar za suradnju s dijasporom te Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na dostavljeni Program obrazovne i kulturne suradnje između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske.

Facebook Komentari