Brčko

USVOJENE SMJERNICE ZA IZMJENU I DOPUNU ZAKONA O OBRAZOVANJU

Članovi Vlade odobrili su danas Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu BiH.

Predstojnik Odjela za obrazovanje Senad Osmanović rekao je da Smjernice predstavljaju najveću reformu u obrazovanju od uspostave Distrikta, a odnose se u prvoj fazi na uspostavu srednjih škola kao javnih ustanova.

„To je suština izmjena Zakona – kako bi se omogućilo što kvalitetnije i učinkovitije obrazovanje u našem sustavu. Ostale smjernice odnose se na izmjenu tehničkih nedostataka postojećeg Zakona; tretiranje godišnjeg odmora nakon opravdane odsutnosti radnika, što se najviše odnosi na rodilje; upisivanje škola u sudski registar; usklađivanje ocjenjivanja za prva tri razreda osnovne škole da bi se opisno ocjenjivanje zadržalo samo u prvom razredu; usklađivanje zakona s člankom 41. Zakona o državnoj službi kada je riječ o zapošljavanju; određivanje službenog početka školske godine i
mogućnost produžetka zimskog, a ukidanja proljetnog raspusta“, pojasnio je Osmanović.

Nastavak 65. redovite sjednice

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na nastavku 65. redovite sjednice Prijedlog odluke o kriterijima za realizaciju Programa stambenog zbrinjavanja, sanacije/rekonstrukcije neuvjetnih/porušenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta BiH. Biljana Obrenović, voditeljica Pododjela za administrativne, pravne i zajedničke poslove u Odjelu za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja, izjavila je da se radi o novom programu koji Odjel do sada nije provodio.“ Za ovu namjenu u proračunu je izdvojeno 500.000 KM. Što se tiče općih kriterija, pravo na dobivanje ovih sredstava imaju stanovnici Brčko distrikta BiH koji imaju u vlasništvu ili posjeduju stambenu jedinicu koja uslijed oštećenja u ratu ne zadovoljava minimalne stambene uvjete u skladu s utvrđenim standardima.

Uvjet je da se radi o stambenoj jedinici koja je postojala prije 1. 5. 1992. godine i da podnositelj zahtjeva ili članovi njegovog obiteljskog kućanstva nisu do sada bili korisnici donacije dovoljne za osiguranje tih minimalnih stambenih uvjeta. Također postoji još jedan kriterij, a to je da nemaju drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje“, rekla je Biljana Obrenović.

Usvojen Prijedlog

Usvojen je i Prijedlog odluke o kriterijima za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih osoba koje se žele integrirati na razini lokalne zajednice za 2019. godinu, i ovaj se program provodi unazad nekoliko godina.

„Tu imamo ograničen iznos sredstava u iznosu od 200.000 KM i za ovaj program kriteriji su otprilike isti kao što su bili i prethodnih godina. Mi ćemo nastojati da što prije za ova dva usvojena programa objavimo javne pozive kako bi se zainteresirane osobe mogla prijaviti“, dodala je Obrenović. 

Na današnjoj redovitoj sjednici primljeni su k znanju Izvješće i Akcijski plan Ureda gradonačelnika za otklanjanje nedostataka po Izvješću o reviziji financijskog poslovanja za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine; Izvješće i Akcijski plan Odjela za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove za otklanjanje nedostataka po Izvješću o reviziji financijskog poslovanja za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine; Izvješće i Akcijski plan za realizaciju preporuka iz revizorskog Izvješća financijskog poslovanja Direkcije za financije Brčko distrikta BiH od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine, Izvješće i program mjera za implementaciju nalaza i preporuka po revizorskom Izvješću za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine; Informacija o stjecanju bez naknade nekretnine označene kao parcela broj 58/4, KO Buzekara; i Informaciju u svezi s zastupničkim pitanjem zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH Admira Mujkanovića. 

Facebook Komentari