Brčko

Usvojene Smjernice za izradu zakona o nacionalnim manjinama i izmjenu Zakona o porezu na dohodak

Vlada Brčko distrikta BiH je započela 72. redovitu sjednicu na kojoj je usvojila Smjernice za izradu nacrta zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Brčko distriktu BiH

Adnan Pašalić, voditelj Zakonodavnog ureda Vlade Brčko distrikta BiH, rekao je da se radi o oblasti koja do sada nije normativno uređena u Brčkom.

U Distriktu je do sada na snazi bio državni zakon iz ove oblasti koji je propisivao da će određene stvari biti normirane zakonima i drugim propisima entiteta i Brčko distrikta BiH. Tu se posebno misli na pitanja upotrebe i zaštite prava jezika i kulture nacionalnih manjina, način i formu njihovog ostvarivanja, pitanje financiranja udruga i drugih institucija nacionalnih manjina kao i pitanje definiranja pojma i statusa nacionalnih manjina u Brčko distriktu BiH, rekao je Pašalić.

On je pojasnio da će na temelju smjernica definicija nacionalnih manjina biti preuzeta iz državnog zakona.

Neophodno je istaći pitanje prava na upotrebu jezika i kulture nacionalnih manjina. Kroz smjernice bismo planirali mogućnost uvođenja dodatne nastave na jeziku nacionalnih manjina i također bi bilo omogućeno osnivanje privatnih škola na jezicima nacionalnih manjina, što bi u korelaciji s drugim propisima iz oblasti obrazovanja u Distriktu trebalo prilagoditi. Kada je u pitanju financiranje, to je nešto na čemu već dulje vrijeme insistiraju i same udruge koje u Distriktu djeluju, a radi se o tome da se odrede kriteriji i da se zakonom osigura da se financiranje kako udruga tako i drugih institucija iz ove oblasti planira u proračunu Brčko distrikta BiH, zaključio je Pašalić.

Na današnjoj sjednici odobrene su i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

Osnovna stvar koja će zanimati sve u Distriktu, a koji su u radnom odnosu, jeste da se izmjenom zakona povećava osobni oslobođeni iznos kod obračuna poreza na plaću. Do sada je bio 300 KM, a po prijedlogu Direkcije bit će 500 KM za onoga tko radi, što znači da na 500 KM ne plaća porez i da će dobivati 20 KM više, te za svaku izdržavanu osobu još deset konvertibilnih maraka kod obračuna plaće. Bit će uvedeno i elektroničko podnošenje poreznih prijava, što će za građane biti olakšavajuća okolnost, pojasnio je ravnatelj Direkcije za financije Brčko distrikta BiH Mato Lučić

VLADA OKONČALA 69. REDOVITU SJEDNICU

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o odobravanju izmjena Programa utroška sredstava tekućih dotacija u 2019. godini (prvi dio) i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih dotacija u 2019. godini (četvrti dio) u Odjelu za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja.

Na prijedlog Policije Brčko distrikta BiH usvojen je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Nacrt pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Policije i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade Povjerenstvu za organiziranje i održavanje predavanja o posljedicama koje proizlaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za troškove nabave uređaja za kontinuirano mjerenje šećera u krvi za djecu do 18 godina.

Usvojen je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava u Odjelu za javnu sigurnost – Pododjel za zaštitu i spašavanje kao i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Protokol o dopuni Protokola o suradnji između Vlade Brčko distrikta BiH i Projekta integriranog lokalnog razvitka (ILDP).

Facebook Komentari