Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Smjernice za izradu nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom Brčko distrikta BiH.
Brčko

USVOJENE SMJERNICE ZA NACRT ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Na 70. redovitoj sjednici Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Smjernice za izradu nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom Brčko distrikta BiH.

Stojanka Knežević, predsjednica Radne skupine za izradu spomenutog zakona i voditeljica Kabineta gradonačelnika, napomenula je da je nositelj ove aktivnosti Ured gradonačelnika, odnosno radne skupine koju je imenovao gradonačelnik, a koja je sastavljena od predstavnika odjela, tijela javne uprave odnosno institucija Brčko distrikta BiH koji će svatko iz svoje nadležnosti dati doprinos s ciljem izrade što boljeg zakona.

Stojanka_Knezevic_VladaBrckodistrikta

Sporadično regulirani propisi

„Do sada je proces zapošljavanja osoba s invaliditetom bio samo sporadično reguliran postojećim propisima Distrikta, i to Zakonom o radu, koji regulira ovu oblast samo u pogledu zapošljavanja prava osoba s invaliditetom ako su invalidnost stekli uslijed profesionalne bolesti, kao i Zakonom o dopunskim pravima obitelj poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida, koji regulira pitanje rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom u smislu kategorije onih osoba čija invalidnost potječe uzrokom ratnih djelovanja. S obzirom na to da su postojećim zakonima tretirane samo određene kategorije, može se reći da je to neki vid diskriminacije. Ovaj zakon zamišljen je da riješi ovo pitanje na jedan sveobuhvatan način bez obzira na to kako je invalidnost nastala. Nakon usvajanja Smjernica slijedi izrada zakona te se nadamo da će se ubrzo naći pred članovima Vlade i uči u skupštinsku proceduru“, istaknula je Stojanka Knežević.

Kako je navela, pitanja rada i zapošljavanja zajamčena su svim međunarodnim propisima. U konkretnom slučaju radi se o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom UN-a, koju je BiH ratificirala 2010. godine.

Facebook Komentari