NEMA UVJETA ZA OSNIVANJE ODVJETNIČKE KOMORE BRČKO DISTRIKTA
Brčko

Utvrđena nestatutarnost odredbe člana 3. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima Brčko distrikta

U postupku ocjene uskađenosti pravnih akata, Apelacioni sud Brčko distrikta BiH je presudom broj 97 0 U 002265 19 Ous od 18.12.2019. godine, utvrdio da odredba člana 3. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj 48/18), nije donesena u skladu sa članom 37. stav 1. Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 2/10), zbog čega navedena odredba prestaje da važi danom objavljivanja presude u “Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Tekst presude Aplacionog suda Brčko distrikta BiH možete preuzeti OVDJE.

Facebook Komentari