Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Smjernice za izradu nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom Brčko distrikta BiH.
Brčko

Vlada dala suglasnost na Memorandum za realiziranje inicijative sa STUDEN & CO Holding GmbH

Vlada Brčko distrikta BiH jednoglasno je usvojila na nastavku 71. redovite sjednice zaključak kojim daje suglasnost na Memorandum o razumijevanju za realiziranje Inicijative između STUDEN & CO Holding GmbH i Vlade Brčko distrikta BiH i prosljeđuje ga Skupštini Brčko distrikta BiH na razmatranje i potvrđivanje.

Gradonačelnik će prema zaključku potpisati Memorandum nakon potvrđivanja od strane zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH. U obrazloženju zaključka navedeno je da Vlada smatra ponuđenu listu projekata okvirnom te da se ona može reducirati i mijenjati vodeći računa o interesima Brčko distrikta BiH za realizaciju određenih projekata s ciljem ekonomskog razvitka. Prioritet trebaju biti, kako je navedeno, projekti koji su od gospodarskog značaja, a to su prije svega, slobodne zone.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić rekao je da je cilj Memoranduma stvaranje uvjeta za ekonomski razvitak te infrastrukturnih preduvjeta i pravnog okvira za realizaciju projekata i investiranje u Brčko distriktu BiH.

Memorandum je na današnjoj sjednici Vlade odobren, nakon što je Skupština dala svoje preporuke u vezi s prvobitnim tekstom, a on sadrži okvirnu listu projekata u vrijednosti od oko 500 milijuna konvertibilnih maraka i predviđeno je zaposlenje za 4.000 ljudi.

Kada je riječ o okvirnim projektima, na prvom mjestu to su slobodne zone. Radi se o prijedlogu da to budu dvije slobodne zone na prostoru Distrikta, a tu su i drugi projekti koji bi trebali osigurati kvalitetniji život na prostoru Distrikta poput ulaganja u zdravstvo, turizam, ugostiteljske komplekse, a značajna je i lokacija Ficibajera. Inicijativa je sveobuhvatna i njenom realizacijom doprinijet ćemo da na uspješnom primjeru ostvarimo i druge koje će omogućiti ekonomski razvitak Brčko distrikta BiH, rekao je gradonačelnik Milić.

On je dodao da je ovo prigoda za podizanje optimizma, koji se na prostoru Distrikta izgubio posljednjih godina.

Mislim da je ovo šansa da čitavu situaciju u našoj lokalnoj zajednici preokrenemo u jednom pozitivnom pravcu, da ljudi više ne razmišljaju o odlasku iz ovoga grada, već o stvaranju obitelji, o životu na ovom prostoru. To možemo tako što ćemo omogućiti radna mjesta i kvalitetniji život općenito, a upravo je to predmet ove Inicijative. SCO grupacija najveći je izvoznik iz BiH. Riječ je o ekonomskom gigantu i veoma ozbiljnoj Inicijativi, istaknuo je Milić.

Gradonačelnik je pojasnio da su u Memorandumu navedene konkretne obveze kada je u pitanju Vlada, a to su formiranje stručnih timova, analiza zakonskog okvira i prostornoplanske dokumentacije te stvaranje preduvjeta za realizaciju projekata koji će na temelju ugovora ući u daljnju razradu.

Ova točka na sjednici Vlade bila je prigoda da se osvrnemo na dosadašnje poslovne inicijative koje su bile upućivane prema institucijama Brčko distrikta BiH. Izraženo je nezadovoljstvo u pogledu pristupa dogovaranju s potencijalnim investitorima. Ovaj bi Memorandum mogao poslužiti kao prekretnica u tom smislu jer je riječ o stvaranju uvjeta za realizaciju investicija na prostoru Brčko distrikta BiH pod jednakim uvjetima za sve. Potencirano je da u narednom razdoblju planiramo po istoj matrici i ostale poslovne inicijative upućene prema Brčko distriktu BiH kako bismo omogućili što liberalniji zakonski okvir za njihovu realizaciju. Ovo je dobra šansa i nadam se da ćemo na prvoj narednoj sjednici Skupštine imati odobrenje za potpisivanje Memoranduma, a onda slijedi razdoblje intenzivnog rada na stvaranju preduvjeta za realizaciju inicijativa, zaključio je Milić.

Facebook Komentari