Vlada dala suglasnost za potpisivanje Memoranduma sa „Studen & Co Holding GmbH“
Brčko

VLADA DALA SUGLASNOST ZA POTPISIVANJE MEMORANDUMA SA „Studen & Co Holding GmbH“

Vlada dala suglasnost za potpisivanje Memoranduma sa „Studen & Co Holding GmbH“

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 68. redovitoj sjednici zaključak kojim daje suglasnost gradonačelniku da potpiše Memorandum o razumijevanju sa „Studen & Co Holding GmbH“ u svezi s „Poslovnom inicijativom za sveobuhvatno poboljšanje poslovnog ambijenta i standarda života u Brčko distriktu BiH“.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava na ime jednokratne pomoći umirovljenicima s mjestom prebivališta u Brčkom kao i Program utroška sredstava po ovoj Odluci. Usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava na ime subvencije za komunalne usluge korisnicima socioprogramskih mjera te “Program utroška sredstava dotacije pojedincu korisniku socioprogramskih mjera za komunalne usluge u 2019. godini”.

Članovi Vlade odobrili su Smjernice za izradu pravilnika o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom. Razmatrajući točku dnevnoga reda koja se tiče Smjernica za izradu nacrta pravilnika o upravljanju i održavanju objekata neprofitno-socijalnog stanovanja, članovi Vlade donijeli su zaključak kojim su povukli ovu točku s dnevnoga reda kako bi je Ured za upravljanje javnom imovinom u suradnji s Odjelom za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja i Odjelom za zdravstvo i ostale usluge doradio.

Sjednica Vlade bit će nastavljena u srijedu 9. listopada 2019. godine s početkom u 8.00 sati.

Facebook Komentari