Brčko Vijesti

Vlada Distrikta razmatrala informaciju o uspostavi registra zaposlenika u javnoj upravi i institucijama

Vlada Brčko distrikta BiH na jutrošnjoj 78. redovitoj telefonskoj sjednici na prijedlog Odjela za stručne i administrativne poslove odobrila je Smjernice za izradu nacrta zakona o udrugama i fondacijama Brčko distrikta BiH i razmatrala Informaciju o uspostavi središnjeg i sveobuhvatnog registra zaposlenika i registra imenovanih osoba u tijelima javne uprave, institucijama, javnim poduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH.

Predstojnik Odjela za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić kazao je da se, kada su u pitanju Smjernice za izradu nacrta zakona o udrugama i fondacijama Brčko distrikta BiH, radi o jednom potpuno novom zakonu koji će urediti oblast planiranja, djelovanja, financiranja i sufinanciranja nevladinog sektora na prostoru Distrikta.

„To je zakon koji će definirati sve ono što je važno za djelovanje nevladinog sektora kroz uspostavu, formiranje udruga i fondacija kao i samo sufinanciranje i financiranje, kako je to i definirano novim zakonom u proračunu. Dakle, ubuduće će sva financiranja i sufinanciranja nevladinog sektora ići kroz javni poziv i jasne kriterije gdje će se kroz pisanje projekata programa, njihovo ocjenjivanje, jasnu evaluaciju i praćenje svega doći do toga da imamo konačne projekte koji su predloženi od strane nevladinog sektora. Očekujem da ćemo za petnaestak dana imati i nacrt samog zakona na sjednici Vlade kako bismo ga usvojili i uputili u skupštinsku proceduru“, kazao je Blažić dodajući da je jedna od novina koja je predložena i to da se udruga više neće moći registrirati na privatnu adresu i da će biti uveden inspektor za nevladin sektor.

„Ako dođemo do novog zakona, udruge više neće moći biti registrirane na privatnim adresama, osim u slučajevima ako su to adrese gdje oni zaista rade i gdje ostvaruju svoje aktivnosti. Također se uvodi i inspektor za nevladin sektor i bit će jasno propisana prava, obveze i nadležnosti tog inspektora u provjeri nevladinog sektora na području Distrikta. Mi smo ovaj zakon radili uz potporu predstavnika OHR-a, Izaslanstva Europske unije u BiH kao i predstavnika OESS-a. Također, pooštravaju se i kazne za nepoštovanje zakona, a sam će zakon biti usklađen sa Zakonom o prekršajima u Distrikta. Zakon ćemo uputiti na komentare te ćemo vjerojatno imati i javne rasprave kako bismo dobili što precizniji i jasno definiran zakon o udrugama i fondacijama“, kazao je Blažić.

Na inicijativu gradonačelnika Brčko distrikta BiH Siniše Milića Vlada Brčko distrikta BiH je prije tri mjeseca pokrenula proces o uspostavi središnjeg i sveobuhvatnog registra zaposlenika i registra imenovanih osoba u tijelima javne uprave, institucija, javnih poduzeća, ustanova, zavoda i fondova Brčko distrikta BiH.

Blažić je kazao da je odjel i tijekom pandemije koronavirusa radio na tehničkoj razini i usuglašavanju softverskih rješenja za registar zaposlenika i imenovanih osoba.

„Mi smo tijekom pandemije radili na ovom pitanju na tehničkoj razini, usuglašavali softverska rješenja za registar zaposlenika imenovanih lica i upravo je jedna takva informacija danas prihvaćena na Vladi i proslijeđena Skupštini Brčko distrikta BiH kako bismo imali cjelokupan registar svih zaposlenika na jednom mjestu. Registar zaposlenika i imenovanih osoba bit će u Odjelu za stručne i administrativne poslove, Pododjelu za ljudske resurse, a kasnije će biti dodijeljen Uredu za prevenciju i borbu protiv korupcije, koji će voditi računa o tom registru. Konačno će na jednom mjestu biti registrirani svi zaposlenici koji primaju plaće i druge naknade iz proračuna Distrikta ali i izvanproračunskih fondova istovremeno vodeći računa o međunarodnim konvencijama i zakonu o zaštiti osobnih podataka“, kazao je Blažić.

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj 78. redovitoj telefonskoj sjednici usvojila je na prijedlog Odjela za obrazovanje i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dopuni Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih škola Brčko distrikta BiH, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dopuni Pravilnika o ocjenjivanju učenika srednjih stručnih škola Brčko distrikta BiH koje rade po modularnim nastavnim programima te Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dopuni Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola Brčko distrikta BiH.

Na prijedlog Odjela za zdravstvo i ostale usluge usvojen je Srednjoročni plan zdravstvene zaštite Brčko distrikta BiH kao i Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Brčko distriktu BiH, predložen od strane Povjerenstva za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.

Na današnjoj sjednici odobrene su Smjernice za izradu odluke o proceduri izrade nacrta pojedinačnih akata u tijelima izvršne vlasti, a usvojen je i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Uredu gradonačelnika za pokretanje postupka javne nabave za potrebe uredskog prostora državnih službenika.

Vlada je danas odobrila Izvješće o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za 2019. godinu te usvojila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Odjelu za komunalne poslove za avansnu uplatu električne energije utrošene za javnu rasvjetu.

Facebook Komentari