VLADA NASTAVILA REDOVITRO 70. ZASJEDANJE
Brčko

VLADA NASTAVILA 70. REDOVITO ZASJEDANJE

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na drugom nastavku 70. redovite sjednice Izvješće za razdoblje od 1. 7. do 30. 9. 2019. godine člana Upravnog odbora Javnog poduzeća „Komunalno Brčko“ d. o. o. iz reda državnih službenika zaposlenih u tijelima uprave. Nakon diskusije o ovoj točki dnevnoga reda Vlada je usvojila zaključak da svi članovi upravnih odbora iz reda državnih službenika iz ostalih javnih poduzeća s područja Brčko distrikta BiH u narednih 30 dana podnesu Vladi izvješće o radu.

Članovi Vlade jučer su usvojili na prijedlog Odjela za javni registar Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade Povjerenstvu za izlučivanje bezvrijednog registraturnog materijala za sudjelovanje u radu izvan radnog vremena. Razmatrane su i odobrene Smjernice za izradu nacrta naputka o načinu izvršenja pravomoćnih izvršnih sudskih odluka i odluka sudskog i izvansudskog poravnanja.

Sjednica Vlade prekinuta je kod rasprave o smjernicama za izradu pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama, koje je predložio Odjel za zdravstvo i ostale usluge.

Facebook Komentari