VLADA ODRŽALA IZVANREDNU I REDOVITU SJEDNICU
Brčko

VLADA ODRŽALA IZVANREDNU I REDOVITU SJEDNICU

Vlada Brčko distrikta BiH je na nastavku 68. redovite sjednice usvojila Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za stjecanje imovine u korist Brčko distrikta BiH.

Kako je pojasnio Zoran Gajić, predstojnik Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, riječ je o utvrđivanju javnog interesa za stjecanje imovine u korist Brčko distrikta BiH za 37 vlasnika na ukupnoj površini od oko 4.000 četvornih metara koji će biti obeštećeni, a u svrhu izvedene rekonstrukcije savskog obrambenog nasipa u Vučilovcu radi pribavljanja građevinske dozvole. „Prilikom dobivanja građevinske dozvole i izrade projektne dokumentacije te iskolčavanja od strane geodetske službe utvrđeno je da dostizanjem visine nasipa koja se treba postići dolazi do obrušavanja materijala i da se dijelom, po pola metra ili metar s jedne i s druge strane, ulazi u privatni posjed mimo građevinske dozvole i projektne dokumentacije. Odjel je u studenom 2017. godine dogovorio s vlasnicima poljoprivrednog zemljišta da se nastave radovi s obzirom na to da je projekt od velikog značaja za zaštitu imovine i ljudi na području Vučilovca te da se tijekom procesa izgradnje trebaju riješiti imovinski odnosi, a vlasnici zemljišta obeštetiti. Radovi na ovom projektu u završnoj su fazi. To su donatorska sredstva u iznosu od 966.000 eura. Nasip se privodi kraju i za deset-petnaest dana radovi će biti i okončani“, pojasnio je Gajić.

Članovi Vlade usvojili su Zaključak o davanju suglasnosti Odjelu za zdravstvo i ostale usluge za sudjelovanje u projektu „Procjena invaliditeta i obuhvaćanje osoba s teškim invaliditetom za BiH“.

Nataša Stevanović, voditeljica Pododjela za socijalnu skrb Vlade Brčko distrikta BiH, rekla je da je Vlada Brčko distrikta BiH dala suglasnost za sudjelovanje u projektu koji je aktualan na razini BiH, a koji se odnosi na procjenu invaliditeta i obuhvaćanje osoba s teškim invaliditetom. „Ovaj projekt sličan je projektu koji smo mi već primijenili u Distriktu kroz zakone i izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi, a to je da se pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe bazira na prvobitnom oboljenju, odnosno na utvrđivanju oboljenja koja su aktualna prema Zakonu o socijalnoj skrbi i vrsti oboljenja, ali i Bartelovom indeksu aktivnosti. Upravo je ovaj projekt najvećim dijelom utemeljen na tome da se Bartelov indeks aktivnosti isključivo koristi prilikom utvrđivanja invalidnosti“, istaknula je Nataša Stevanović. Ona je dodala da prema posljednjim podatcima u Distriktu ima 2.400 korisnika dodatka za njegu i pomoć druge osobe.

Na današnjoj sjednici primljeni su k znanju i Akcijski plan za realizaciju preporuka revizije za 2018. godinu po Izvješću o reviziji financijskih izvješća Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2019. godine i Kvartalno izvješće za razdoblje od 1. 4. do 30. 6. 2019. godine člana Upravnog odbora Javnog poduzeća „Komunalno Brčko“ d. o. o., Brčko distrikt BiH, iz reda službenika zaposlenih u tijelima javne uprave.

Vlada je usvojila Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije Dotacije neprofitnim i drugim organizacijama za 2019. godinu u Odjelu za stručne i administrativne poslove – Pododjelu za potporu mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udrugama građana – peti dio.

Održana je i 81. izvanredna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH na kojoj je usvojen Nacrt zakona o dopuni Zakona o fiskalnim sustavima po žurom postupku i upućen u skupštinsku proceduru.

Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH, izrazio je uvjerenje da će Skupština podržati ovaj Nacrt zakona budući da se, kako je naveo, u njemu samo u jednoj točki, regulira pitanje odlaganja fiskalizacije za odvjetničku djelatnost kao odgovor na situaciju koja već nekoliko mjeseci opterećuje rad pravosuđa i Policije. „Zbog obustave rada odvjetnika imali smo situaciju da je blokiran pravosudni sustav i po posljednjim informacijama preko 800 predmeta je na čekanju. Također, bile su upitne i neke akcije Policije u provedbi Kaznenog zakona, tako da mislim da je u ovom trenutku, ne ulazeći u suštinu zahtjeva odvjetnika kao i opravdanost tih zahtjeva, naša odgovornost da ovu novonastalu situaciju prevladamo, ne izuzimanjem odvjetnika iz fiskalizacije, već odlaganjem procesa fiskalizacije na godinu dana, kada će se sagledati sve okolnosti u svezi s fiskalizacijom ili izuzimanjem iz fiskalizacije odvjetničke djelatnosti. Podsjećam da odvjetnici u BiH, nigdje osim u Brčkom, nisu bili obuhvaćeni procesom fiskalizacije i da je riječ o obustavi rada ne samo brčanskih odvjetnika, već svih odvjetnika iz BiH pred institucijama Distrikta, i to je onaj problem s kojim smo se mi suočili i koji pokušavamo prevladati na ovaj način. Na sjednici Vlade potencirana je obveza poreznih tijela Distrikta da i za vrijeme eventualnog odlaganja procesa fiskalizacije za odvjetničku djelatnost osiguraju dosljednu primjenu svih ostalih propisa koji se tiču kontrole financijskog poslovanja, između ostalog, i ove djelatnosti“, pojasnio je Milić.

Facebook Komentari