Brčko

Vlada usvojila Prijedlog proračuna za 2020. godinu

Na 87. izvanrednoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH usvojen je Prijedlog proračuna Brčko distrikta BiH za 2020. godinu. V. d. ravnatelja Trezora Direkcije za financije Brčko distrikta BiH Nevresa Hasandžiković istaknula je da se Prijedlog proračuna temelji na utvrđenoj politici Vlade sadržanoj, prije svega, u Programu rada Vlade za 2020. godinu.

Proračun ima za cilj zadržati ekonomsku stabilnost i osigurati provedbu programa koji će biti usmjereni na poboljšanje gospodarskog ozračja i kvalitete života građana vodeći računa o razvitku Brčko distrikta BiH i socijalnim kategorijama kao posebno osjetljivoj populaciji stanovništva, istaknula je Hasandžiković.

Proračun za 2020. godinu predložen je u ukupnom iznosu od 256.239.993 KM. Kako je istaknuto prihodovnu stranu čine u najvećem dijelu porezni prihodi, zatim neporezni prihodi, dotacije i financiranje.

Projicirani prihodi i financiranje raspoređeni su na stavke rashoda i to na brutoplaće i doprinose u iznosu od 90,5 milijuna konvertibilnih maraka, naknade troškova zaposlenika u iznosu od 1,74 milijuna, materijalne troškove i ugovorene usluge u iznosu od 37,3 milijuna, subvencije, tekuće i kapitalne transfere od 77,8 milijuna, kapitalni proračun u iznosu od 35,6 miliona, otplatu duga u iznosu od 9,5 milijuna, sudske presude od 2,5 milijuna i pričuve u iznosu od 972.528,27 KM, navela je Hasandžiković.

Ona je dodala da najznačajnije mjesto pripada brutoplaćama i doprinosima koji su planirani za 2.908 zaposlenika.

Po značaju druga stavka su subvencije koje iznose 77,8 milijuna ili 30,37 % proračuna. U okviru ove stavke najznačajniji su poticaj u poljoprivredi u iznosu od 9,6 milijuna, sredstva izdvojena po Zakonu o dječjoj zaštiti u iznosu od 10,9 milijuna, sredstva izdvojena po Zakonu o socijalnoj skrbi 7,8 milijuna, zatim protetička i ortopedska pomagala, dodatna prava branitelja i ratnih vojnih invalida u iznosu od 2,28 milijuna, rekla je Hasandžiković.

Kada je riječ o kapitalnom proračunu istaknula je da je ovaj dio proračuna planiran u iznosu od 35.662.000 KM.

Ako imamo u vidu da se kapitalni proračun u Brčkom troši kroz trogodišnje razdoblje i neiskorištena sredstva kapitalnog proračuna iz prethodne dvije godine, ovaj iznos proračuna bit će dostatan jer se prenosi 66 milijuna konvertibilnih maraka, zaključila je Hasandžiković. 

Facebook Komentari