VLADA USVOJILA REBALANS PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
Brčko

VLADA USVOJILA REBALANS PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj 82. izvanrednoj sjednici usvojila je drugi po redu rebalans za 2019. godinu u iznosu od oko 18 i pol milijuna maraka.

Mato Lučić, ravnatelj Direkcije za financije, kazao je da je dobro što je danas Vlada usvojila rebalans kako bi se konačno službenici iz stare zgrade Policije preselili u novu zgradu kao i da svi oni koji imaju po zakonu pravo na materinski dodatak ostvare svoja prava.

-Za materinski dodatak u rebalansu izdvojena su sredstva u iznosu od 1.300.000 KM, Odjelu za javnu sigurnost za nabavu tri vatrogasna vozila izdvojeno je 725.500 KM, za preseljenje u novu zgradu Policije 1.490.000 KM, dok su ostali dijelovi rebalansa tehničke i druge vrste amandmana. Mi smo uvećali prihode u iznosu od 1.659.000 KM, izvorne prihode, a tu imamo i jednu dotaciju od sukcesije bivše Jugoslavije u iznosu od 100.000 KM, što je također ušlo u ovu računicu. Uštede u odjelima i institucijama po svim pozicijama, uglavnom za plaće i materijalne troškove, izdvojeno je u iznosu od 4.728.000 KM. Tu imamo i prijenos kapitalnih proračuna iz 2017. godine, koji se gasi po zakonu ove godine, i 2018. godine za projekte koji su započeti, a to se odnosi na odluke predstojnika odjela i Vlade u ukupnom iznosu od 12.372.044 KM, kazao je Lučić.

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj izvanrednoj sjednici usvojila je program za raspodjelu sredstava novčane pomoći obitelji poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida kao i program za razvojačene branitelje i članove obitelji umrlog razvojačenog branitelja.

Senad Bešić, voditelj Službe za braniteljsko-invalidsku skrb Brčko distrikta BiH, kazao je da je stvoren pravni okvir za daljnje postupanje i realizaciju ovih sredstava, koja su u proračunu Brčko distrikta BiH za 2019. godinu za ova dva programa planirana u iznosu od po 600.000 KM.

-Kada je u pitanju prvi program, svakoj od udruga obitelji poginulih branitelja i udruga ratnih vojnih invalida s ovih prostora pripada iznos od po 100.000 KM i bit će realiziran u skladu s kriterijima i programom o raspodjeli do isteka 2019. godine. Raspisivanje javnog poziva očekuje se danas. Kada je u pitanju drugi program, sredstva se dijele proporcionalno, tj. na udruge iz sva tri konstitutivna naroda koji žive na ovim prostorima, i to u iznosu od po 200.000 KM. Naglašavam da u javnom pozivu postoje opći i posebni kriteriji, koji moraju biti ispunjeni u smislu mogućnosti ostvarivanja ove vrste prava. Također, povjerenstvo neće raspravljati o zahtjevima osoba koje su koristile sredstva po programima u ranijim godinama te one nemaju potrebe da ih podnose.

Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za 2019. godine

Facebook Komentari